Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Frukostseminarium om barns erfarenheter av ojämställdhet

Barnombudsmannen bjuder in till frukostseminarium för att uppmärksamma ny rapport om barns erfarenheter av ojämställdhet.

Omslag till rapporten "Barns röster om jämställdhet"

Datum: Tisdagen den 7 mars
Tid: kl. 08:00-09:00, frukost serveras från 07:30
Plats: Vasa 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm 

I början av mars lanserar Barnombudsmannen rapporten ”Barns röster om jämställdhet”, som kommer att presenteras under ett frukostseminarium.

Hösten 2015 fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att prata med flickor och pojkar om deras erfarenhet av ojämställdhet.Våra möten med barnen var oerhört givande. Det är tydligt att även om det finns skillnader mellan hur olika barn förhåller sig till kön och jämställdhet, så har alla barn vi träffade erfarenheter och åsikter om de här frågorna.

Barnombudsman Fredrik Malmberg inleder och modererar seminariet. Förutom en presentation av rapporten kommer en panel bestående av forskare och praktiker diskutera frågor som rör barn och jämställdhet.

Missa inte detta tillfälle tisdagen den 7 mars 8:00–9:00 i Stockholm. Anmäl dig via mejl till hans.reuterskiold@barnombudsmannen.se senast onsdagen den 1 mars. Begränsat antal platser!

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss