Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Frukostseminarium om barns erfarenheter av ojämställdhet

Barnombudsmannen bjuder in till frukostseminarium för att uppmärksamma ny rapport om barns erfarenheter av ojämställdhet.

Omslag till rapporten "Barns röster om jämställdhet"

Datum: Tisdagen den 7 mars
Tid: kl. 08:00-09:00, frukost serveras från 07:30
Plats: Vasa 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm 

I början av mars lanserar Barnombudsmannen rapporten ”Barns röster om jämställdhet”, som kommer att presenteras under ett frukostseminarium.

Hösten 2015 fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att prata med flickor och pojkar om deras erfarenhet av ojämställdhet.Våra möten med barnen var oerhört givande. Det är tydligt att även om det finns skillnader mellan hur olika barn förhåller sig till kön och jämställdhet, så har alla barn vi träffade erfarenheter och åsikter om de här frågorna.

Barnombudsman Fredrik Malmberg inleder och modererar seminariet. Förutom en presentation av rapporten kommer en panel bestående av forskare och praktiker diskutera frågor som rör barn och jämställdhet.

Missa inte detta tillfälle tisdagen den 7 mars 8:00–9:00 i Stockholm. Anmäl dig via mejl till hans.reuterskiold@barnombudsmannen.se senast onsdagen den 1 mars. Begränsat antal platser!

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Internationell undersökning om Covid-19 »

En undersökning gjord av ENOC, Europeiska nätverket för barnombudsmän, och Unicef: ”Ombudspersons and commisioners for childrens challenges and responses to Covid-19"; 23 ...

  Ny FN-rapport om Covid-19 och barns rättigheter »

  Beslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 och den samhällskris som vi befinner oss i kan kränka barns rättigheter. Det visar en ny rapport som Barnombudsmannen lämnat till FN:s barnrättskommitté.

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss