Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Glädjande besked att barnkonventionen ska bli lag

Regeringen går vidare med att göra barnkonventionen till lag. Det meddelade statsminister Stefan Löfven när han läste upp regeringsförklaringen i dag. "Det är mycket glädjande. Lagen kommer att innebära ett stärkt skydd för barns rättigheter i Sverige, särskilt för barn i utsatta situationer", säger barnombudsmannen Anita Wickström.

Barnombudsmannen Anita Wickström

"Arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag den 1 januari 2020 fortsätter".

Det tydliga beskedet lämnade statsminister Stefan Löfven när han läste upp regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande i dag. Barnombudsmannen välkomnar att arbetet med att göra barnkonventionen till lag fortsätter.

– Barnrättslagen behövs – trots att snart 30 år gått sedan Sverige ratificerade konventionen finns allvarliga brister i skyddet av barns mänskliga rättigheter, säger Anita Wickström.

Reformen att göra barnkonventionen till lag står på två ben. Det handlar bland annat om att det finns brister i skyddet av barns rättigheter. Till exempel när det gäller barnäktenskap, barn i den psykiatriska tvångsvården och i den statliga ungdomsvården.

Dessutom har reformen många andra fördelar, anser Barnombudsmannen:

 • En lag kan direkt tillämpas i domstolar och andra myndigheter.
 • Barnrättslagen kommer att bidra till att barn ses som rättighetsbärare.
 • Luckor som finns i lagstiftningen täpps till.
 • När rättigheterna samlas i en lag blir det tydligt att bestämmelserna hänger samman.
 • Barnrättslagen får företräde framför till exempel förordningar och myndighetsföreskrifter.

– Det här betyder att barns rättigheter får en starkare ställning juridiskt, det är ett skydd för barn, säger Anita Wickström.

Det finns nu gott om tid för rättstillämpare att förbereda sig inför reformen och att inhämta kunskap om folkrättsliga tolkningsmetoder med mera, eftersom lagen ska träda i kraft först den 1 januari 2020. Som ett ytterligare stöd har regeringen aviserat att en vägledning ska tas fram. Dessutom genomför Barnombudsmannen ett kunskapslyft för myndigheter, kommuner och landsting under tre år. Detta lyfte statsministern också fram idag.

Läs mer om varför det är viktigt att barnkonventionen blir lag.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss
   Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

   Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

   Ladda ner eller beställ här