Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barnombudsmannens skyldighet att anmäla om barn far illa ändras

Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

Barnminister Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Barnombudsmannens kontakter med barn och unga har ökat genom åren. Genom dessa kontakter får Barnombudsmannen allt oftare information om missförhållanden som borde anmälas till socialnämnden. Syftet med lagändringen är att ytterligare stärka skyddet kring barn och unga i utsatta situationer.

– Samhället behöver göra allt vi kan för att skydda barn och unga och framförallt agera så fort vi hör att någonting står fel. Det blir inte minst tydligt efter uppropet kring sexuella trakasserier och övergrepp i skolmiljö. Skolan har redan anmälningsskyldighet. Samma skyldighet bör också gälla Barnombudsmannen, som ofta har kontakt med barn i svåra situationer, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Ändringen innebär att Barnombudsmannen alltid ska anmäla till socialnämnd när myndigheten antingen har kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det nuvarande kravet på en förhandsbedömning tas bort.

I vissa fall orosanmälningarna som inkommer till Barnombudsmannen även innehållit kritik mot socialnämnden eller ett boende. Det är därför regeringens mening att ett barn sällan är hjälpt av att Barnombudsmannen enbart gör en anmälan till socialnämnden. En anmälan till tillsynsmyndighet kan då vara mer ändamålsenlig, i vart fall som komplement till en anmälan till socialnämnden. Regering vill att Barnombudsmannen får möjlighet att lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som kan vara av betydelse för tillsynsmyndighetens arbete.

Läs mer om Barnombudsmannens anmälningsskyldighet.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss