Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barnombudsmannens skyldighet att anmäla om barn far illa ändras

Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

Barnminister Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Barnombudsmannens kontakter med barn och unga har ökat genom åren. Genom dessa kontakter får Barnombudsmannen allt oftare information om missförhållanden som borde anmälas till socialnämnden. Syftet med lagändringen är att ytterligare stärka skyddet kring barn och unga i utsatta situationer.

– Samhället behöver göra allt vi kan för att skydda barn och unga och framförallt agera så fort vi hör att någonting står fel. Det blir inte minst tydligt efter uppropet kring sexuella trakasserier och övergrepp i skolmiljö. Skolan har redan anmälningsskyldighet. Samma skyldighet bör också gälla Barnombudsmannen, som ofta har kontakt med barn i svåra situationer, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Ändringen innebär att Barnombudsmannen alltid ska anmäla till socialnämnd när myndigheten antingen har kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det nuvarande kravet på en förhandsbedömning tas bort.

I vissa fall orosanmälningarna som inkommer till Barnombudsmannen även innehållit kritik mot socialnämnden eller ett boende. Det är därför regeringens mening att ett barn sällan är hjälpt av att Barnombudsmannen enbart gör en anmälan till socialnämnden. En anmälan till tillsynsmyndighet kan då vara mer ändamålsenlig, i vart fall som komplement till en anmälan till socialnämnden. Regering vill att Barnombudsmannen får möjlighet att lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som kan vara av betydelse för tillsynsmyndighetens arbete.

Läs mer om Barnombudsmannens anmälningsskyldighet.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Barnombudsman Elisabeth Dahlin

Inget barn ska vräkas till hemlöshet »

Inget barn ska vräkas till hemlöshet. Det händer ändå eftersom socialtjänstens arbete i vissa fall brister. Nu måste det förebyggande och uppsökande arbetet skärpas i lagstiftningen. Det skriver barnombudsman Elisabeth Dahlin.

  Elisabeth Dahlin är ny barnombudsman

  Elisabeth Dahlin ny barnombudsman »

  Den 17 september tillträder Elisabeth Dahlin som ny barnombudsman. – Jag ser det som ett fantastiskt privilegium att få företräda barns och ungas rättigheter och intressen i Sverige, säger Elisabeth Dahlin.

   Omslagsbild till rapporten "Barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism"

   Rapport om barns erfarenheter av våldsbejakande extremism »

   Våld i vardagen, misslyckanden i skolan och en negativ syn på framtiden. Det är några av riskfaktorerna för att barn involveras i våldsbejakande extremism. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som presenteras i Almedalen i dag.

    Till nyhetsarkivet
    Barn i en skolkorridor

    Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och landsting.

    Läs mer om oss