Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ny barnrättslag kan stoppa isoleringar och bältning

En ny barnrättslag kan innebära ett stärkt skydd för barn i exempelvis den psykiatriska tvångsvården. Barnombudsmannen välkomnar att regeringen går vidare med en lagrådsremiss för att göra barnkonventionen till lag.

– Det är oerhört viktigt. Sverige har allvarliga brister i skyddet av barn i utsatta situationer, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, utredningschef på Barnombudsmannen.

Regeringen har idag fattat beslutet om en lagrådsremiss om hur barnkonventionen ska bli lag. Barnombudsmannen har inte tagit del av förslaget, men anser att det är viktigt att processen går vidare för att stärka skyddet för barn i utsatta situationer.

Barnombudsmannen har identifierat allvarliga kränkningar av grundläggande rättigheter och stora brister i tillämpningen av barnkonventionen. Bland annat har Barnombudsmannens granskningar visat hur barn bältas i den psykiatriska tvångsvården. Ett exempel är ett barn som spändes fast 64 gånger på ett år, vilket motsvarar i snitt mer än en gång i veckan.

– Vi har också visat att barn i häkte isoleras i stort sett dygnet runt. Barnen har upplevt det som skrämmande, de har beskrivit känslor av panik och också tankar på att skada sig själva. Det är mycket allvarligt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Det är snart 30 år sedan Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Men det har visat sig inte vara tillräckligt, och bristerna när det gäller barns rättigheter syns ofta i barns vardag då konventionen ska tillämpas. Därför behövs en barnrättslag.

– När barnkonventionen blir lag kommer vi kunna få avgöranden i domstol när barns rättigheter kränkts som gör det tydligare vad som gäller. Barn har egna rättigheter. Vi tror att barnrättslagen kan få stor betydelse för barn i utsatta situationer, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Regeringen har aviserat att lagen kommer att träda i kraft 2020. Tiden fram till dess ska kompetensen stärkas i bland annat kommuner och landsting genom ett kunskapslyft som Barnombudsmannen har fått i uppdrag att genomföra.

I det bifogade dokumentet finns mer information om bristerna i barns rättigheter idag och vad en barnrättslag kan innebära.

Ladda ner underlaget

Frågor och svar om att göra barnkonventionen till svensk lag

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

    Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

    Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

      Till nyhetsarkivet