Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ny rapport från Barnombudsmannen: ”Barns röster om jämställdhet”

Idag lanserar Barnombudsmannen rapporten ”Barns röster om jämställdhet”. Rapporten bygger på samtal vi har haft med barn under 2016 och det är tydligt att de barn vi har lyssnat på redan från låg ålder har erfarenheter och åsikter om ojämställdhet.

Omslag till rapporten "Barns röster om jämställdhet"

”Det borde inte vara könet som gör vem vi är, det borde vara vilka actions vi gör i livet. Vad vi gör, har gjort i livet som gör oss till den vi är. Inte vem vi är född som.”

Så sammanfattar en 14-årig pojke sin syn på jämställdhet.

I oktober 2015 fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om hur normer och värderingar kring kön påverkar barn, hur barn upplever ojämställdhet och hur barn kan involveras i jämställdhetsarbete.

Som bakgrund till uppdraget finns Barnombudsmannens rapport ”Skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat och psykiska ohälsa” från 2015. I den rapporten skildrades hur färre pojkar än flickor lyckas bra i skolan, och att fler flickor än pojkar mår dåligt. Det slogs också fast att det finns stora kunskapsluckor inom forskningen för att förstå orsaken till könsskillnader. Uppdraget att lyssna på barn och ungas röster om jämställdhet är ett försök att öka kunskapen om hur barn själva ser på sin miljö.

Under 2016 har Barnombudsmannen pratat med 35 barn i åldersgrupperna 5, 10 och 14 år. Det är deras erfarenheter som beskrivs i rapporten.

Ett genomgående starkt budskap från de barn vi har mött är att alla barn måste få vara sig själva. De beskriver också hur de agerar och protesterar mot sådant som de upplever som orättvist och felaktigt, vilket många gånger är situationer som handlar om ojämställdhet. Det är också tydligt att barn har kunskap och vill vara med och bidra till lösningar som stärker jämställdhetsarbetet. Detta aktörskap behöver vuxenvärlden bli bättre på att se och stödja.

Ladda ner rapporten "Barns röster om jämställdhet".

I samband med att rapporten släpptes arrangerade Barnombudsmannen ett frukostseminarium i Stockholm. På plats fanns också en panel bestående av Pernilla Baralt, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér; Teresa Fernández-Long, undervisningsråd på Skolverket; Lucas Gottzén, docent och universitetslektor vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet och Luis Lineo, ordförande MÄN (Män för jämställdhet) för att diskutera ämnet.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Internationell undersökning om Covid-19 »

En undersökning gjord av ENOC, Europeiska nätverket för barnombudsmän, och Unicef: ”Ombudspersons and commisioners for childrens challenges and responses to Covid-19"; 23 ...

    Ny FN-rapport om Covid-19 och barns rättigheter »

    Beslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 och den samhällskris som vi befinner oss i kan kränka barns rättigheter. Det visar en ny rapport som Barnombudsmannen lämnat till FN:s barnrättskommitté.

      Till nyhetsarkivet

      Barns röster om jämställdhet