Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkningar och hemlöshet”

Se filmen från Barnombudsmannens frukostseminarium

Omslag för rapporten Inget rum för trygghet

Den 24 januari bjöd Barnombudsmannen in till ett frukostseminarium för att lansera och diskutera rapporten ” Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkningar och hemlöshet”.

Barnombudsmannen har träffat barn och unga som varit med om vräkningar, som lever i hemlöshet och i tillfälliga boenden. Rapporten bygger på dessa möten och på statistik om barns och ungas erfarenheter av ekonomisk utsatthet från Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18.

Antalet barn som lever i akut hemlöshet tycks öka kraftigt. Det saknas nationell statistik och uppföljning, men den lokala statistik som är tillgänglig inger stor oro. I exempelvis Malmö har antalet hemlösa barn blivit mer än 30 gånger fler sedan 2005. I Stockholm har antalet av barns övernattningar på hotellhem ökat trefaldigt.

– Ett samhälle som tar barns rättigheter på allvar kan inte acceptera att barn tvingas växa upp i hemlöshet. Ska utvecklingen vändas krävs skarpa och skyndsamma åtgärder för att förebygga vräkningar och motverka hemlöshet, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

På seminariet diskuterades vad ökningen kan bero på och vilka insatser som behöver göras på lokal och nationell nivå för att förebygga vräkningar och motverka hemlöshet.

Professor Sten-Åke Stenberg, en av paneldeltagarna sa att den största utmaningen med att nå en nollvision när det gäller vräkningar av barn är att se över regler och lagstiftningen i Sverige.

– Detta har pågått länge, det är inget nytt men det är för mycket prat och för lite handling, det är handling som behövs. I många länder är det annorlunda, vi kan lära oss mycket av att titta på andra länder.

Medverkande i panelen var Helene Ekstam Boverket, Tina Häggmark Kronofogden, Professor Sten-Åke Stenberg Stockholms universitet, och Pia Källbom fil.dr. Stockholms universitet.

Ladda ner rapporten:
Klicka här för att ladda ner rapporten "Inget rum för trygghet"
.

Barnombudsmannen i media:
SVT Nyheter: BO: Stärk rättigheterna för vräkta barn

Sydsvenskan: BO: Tidsgräns ska skydda vräkta barn

SvD: BO: Tidsgräns ska skydda vräkta barn

Se hela frukostseminariet

Anmäl dig via mejl redan nu till Barnombudsmannens nästa frukostseminarium som handlar om nyanlända barns hälsa till frida.ekberg@barnombudsmannen.se senast måndagen den 13 februari. Begränsat antal platser!

Datum: torsdagen den 16/2
Tid: kl. 0800-0900, frukost serveras fr. 0730
Plats: Vasa 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm 

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss