Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

Barnombudsmannen Anita Wickström

Barnombudsmannen Anita Wickström.

Summary in English

I Sverige avvek 1 736 barn mellan januari 2014 och oktober 2017, vilket motsvarar cirka 60 skolklasser. Att så många barn avvikit i Sverige under denna tid och att det endast är en bråkdel som återvänder eller återfinns är alarmerande.

”Jag sov ute på gatan, ibland gick det tre, fyra dagar utan att jag fick någon mat i mig. Det var svåra tider, kan jag säga. Jag mådde inte bra då. Det var lång tid, jag var utanför boendet i cirka två och en halv månad.” – Khalif

Barnombudsmannen har träffat ensamkommande barn med erfarenhet av att avvika från familjehem, nätverkshem, HVB eller statliga ungdomshem. Barnen har flytt hit från krig, förtryck, hot, våld och fattigdom. Men en betydande andel avviker från boendena de placerats på i Sverige på grund av missförhållanden. Det kan innefatta våld, hot, övergrepp och kränkningar. För andra barn har flera enskilda incidenter lett till att bägaren till slut runnit över. Det kan också handla om psykisk ohälsa eller att separeras från familj och vänner.

Barn som är försvunna  lever i en mycket utsatt situation. Det är ett mycket hårt liv, och många har levt på gatan. Flickor och pojkar berättar om sexuellt utnyttjande, om hur de utnyttjats för prostitution.

 Barnen hamnar i ett skuggsamhälle med kriminalitet, droger och där barn utnyttjas, säger Anita Wickström, vikarierande Barnombudsman.

”Jag gick på gatan varje dag. Jag hyrde ett rum av en kvinna som kände människohandlarna. Jag fick betala hyran av det som jag tjänade, sen gav jag även till människohandlarna” - Lelah

Barnombudsmannens analys visar att ensamkommande barns behov vid placering inte har utretts tillräckligt och att placeringarna ofta inte har matchat barnens behov. Vi ser också en bild som tyder på att barn som avviker inte eftersöks på samma sätt som andra barn i Sverige.

En pojke som vi har träffat berättar om sin flykt till Sverige och om varför han fortsatt att fly efter att han kommit hit:

Enligt barnkonventionen ska Sverige ge ensamkommande barn särskilt skydd och bistånd. Varje barn som befinner sig här har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, och varje barn har rätt till en skälig levnadsstandard. När det gäller ensamkommande barn är som försvunnit är det tydligt att Sverige inte lever upp till detta.

 Barn och unga har berättat om sina upplevelser i hopp om att det ska förändra för andra barn i framtiden, så att ingen ska behöva gå igenom det de har upplevt. Nu är det upp till oss vuxna att lyssna till barnens berättelser och ta ansvar för förändring, säger Anita Wickström.

Barnombudsmannens förslag

I Barnombudsmannens möten med barn och unga är det tydligt att de i stor utsträckning farit mycket illa under tiden som avvikna. När de återvänder är  det därför viktigt att de får frågor om upplevelser av våldsutsatthet, inklusive övergrepp, och om eventuellt drogberoende eller kriminalitet. De behandlingsbehov som kan finnas måste uppmärksammas. Barnombudsmannen föreslår följande förändringar:

1. Förebygg att barn avviker genom att säkerställa trygghet och kompetens vid placering av ensamkommande barn

2. Alla barn som avviker ska eftersökas

3. Säkerställ stöd och skydd när barn kommer tillbaka

Hela rapporten finns att ladda ner som pdf här.
Ladda ner en sammanfattning av rapporten
Ladda ner en utskrivbar sammanfattning av rapporten (skriv ut dubbelsidig A4, som därefter viks)

 

Läs även:

Pressfrågor hänvisas till presstelefonen

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Covid-19-pandemins konsekvenser för barn »

Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn o...

    Till nyhetsarkivet
    Barn i en skolkorridor

    Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

    Läs mer om oss

    Ensamkommande barn som försvinner