Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Psykisk ohälsa hos ensamkommande barn i fokus på överläggningar

Tisdagen den 21 november möts kommuner och landsting som kallats till Barnombudsmannen för överläggningar. Mötet handlar om asylsökande och nyanlända barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

Anna Karin Hildingson Boqvist, utredningschef, och Anita Wickström, barnombudsman.

Anna Karin Hildingson Boqvist, utredningschef, och Anita Wickström, barnombudsman.

Bakgrunden till mötet är att Barnombudsmannen har fått indikationer på en ökad psykisk ohälsa och mer utbredd känsla av hopplöshet bland ensamkommande barn och unga. Vi har också fått information om att Migrationsverkets handläggningstider har ökat och att detta leder till att barn får vänta ännu längre på ett besked i asylprocessen. Vi är medvetna om att utvisningar som har verkställts till speciellt Afghanistan har väckt en stor oro och osäkerhet bland barn som har ett afganskt medborgarskap.

Barnombudsmannens kallelse till överläggningar den 21 november 2017 görs med stöd av myndighetens rättsliga befogenheter. Detta är den andra överläggningen som vi kallar till med anledning av ensamkommandes psykiska ohälsa.

Efter mötet kan Barnombudsmannen komma att meddela förslag till åtgärder.

Kallade till mötet

Landsting/region:

  • Skåne
  • Västernorrland
  • Kommuner:
  • Göteborg
  • Malmö
  • Stockholm
  • Örebro
  • Gotland
  • Helsingborg
  • Kristianstad
  • Luleå
  • Trollhättan
  • Härnösand

Barnombudsmannens rättsliga befogenheter

Enligt § 5 lagen om Barnombudsman (1993:335) ska förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på Barnombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

Avsikten med bestämmelsen är att Barnombudsmannen ska kunna föra en dialog med myndigheter, kommuner och landsting om de åtaganden som finns enligt barnkonventionen om barns rättigheter och i förhållande till svensk lagstiftning. Barnombudsmannen har också möjlighet att uppmana till förändringar och åtgärder bland kommuner, landsting och myndigheter som är ansvariga för en viss verksamhet.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Elisabeth Dahlin är ny barnombudsman

Elisabeth Dahlin ny barnombudsman »

Den 17 september tillträder Elisabeth Dahlin som ny barnombudsman. – Jag ser det som ett fantastiskt privilegium att få företräda barns och ungas rättigheter och intressen i Sverige, säger Elisabeth Dahlin.

    Omslagsbild till rapporten "Barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism"

    Rapport om barns erfarenheter av våldsbejakande extremism »

    Våld i vardagen, misslyckanden i skolan och en negativ syn på framtiden. Det är några av riskfaktorerna för att barn involveras i våldsbejakande extremism. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som presenteras i Almedalen i dag.

      Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman

      Dags för ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn »

      Varje barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, enligt barnkonventionen. Men barn utsätts för våld varje dag i Sverige – i hemmet, i skolan, på institution och i närmiljön. Nu krävs ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn. Barnafrid och Barnombudsmannen har två förslag för hur det ska gå till.

        Till nyhetsarkivet
        Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

        Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

        Ladda ner eller beställ här