Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Toppmöte om barn på flykt / High level meeting on children in migration

Barnombudsmannen anordnar tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Riksdagen ett toppmöte under temat barn på flykt den 24 april 2017.

Händer håller i ett papper. Känsla av konferens eller diskussion runt ett bord.

Information in english below.

Barnombudsmannen anordnar tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Riksdagen ett toppmöte under temat barn på flykt den 24 april 2017. På mötet närvarar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, barnombud från fyra europeiska länder, inbjudna barnrättsexperter från hela Europa samt en god uppslutning från svenska myndigheter och civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnrätt.  

Bland talarpunkterna finns en inledning av barnombudsman Fredrik Malmberg, ett uttalande av minister Åsa Regnér samt två huvudtalare – Tomas Bocek, Europarådets speciella rapportör för migration och Nicola Clase, ambassadör och regeringens koordinator för migration och flyktingfrågor.

Två paneldiskussioner kommer att hållas – Utmaningar i barnrätt i migration och Utmaningar i barnrätt under EU:s nya gemensamma asylsystem – samt en interaktiv session om barns rätt och utmaningar kring migration och integration i Europa.

Se agendan för mötet här.

För frågor, kontakta Hans Reuterskiöld på hans.reuterskiold@barnombudsmannen.se eller 08-692 29 64.

High level meeting on Europe’s challenge to ensure a rights perspective for children in migration

The Ombudsman for Children in Sweden arrange together with the Childrens Welfare Foundation Sweden and the Riksdag – the Swedish Parliament – a high level meeting focusing on children in migration on 24th April 2017. At the meeting Sweden's Minister for Children, the Elderly and Gender Equality, Åsa Regnér will participate along with specially invited child rights experts, government agencies and child rights organisations.

Among the speaking points are an opening by The Ombudsman for Children in Sweden, Fredrik Malmberg, a statement by Minister Åsa Regnér as well as two key note speakers – Tomas Bocek, Council of Europe special rapporteur on migration, and Ambassador Nicola Clase, Coordinator for Migration and Refugee issues, Sweden.

Two panel discussions will be held, one on Child Rights challenges in migration in Europe and one on Child Rights in the new Common European Asylum System, and further an interactive session on Child Rights challenges regarding migration and integration in Europe. 

Read the agenda for the high level meeting. 

For questions, please contact Hans Reuterskiöld on hans.reuterskiold@barnombudsmannen.se or +46-8-692 29 64.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss