Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Välkommen till Barnrättstorget 2017

Barnrättstorget i Almedalen 2017 bjuder på seminarier om barns rättigheter från morgon till kväll. Nyanlända barns hälsa är ett av många viktiga ämnen i årets program.

Maskrosbarn på Barnrättstorget 2016.

När: Måndag den 3 juli klockan 08.00 till fredag den 7 juli klockan 12.35.

Var: Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21 i Visby. Hitta till Barnrättstorget.

Barnrättstorget är den årliga mötesplatsen för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Bakom arrangemanget står Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans. Här diskuterar och belyser myndigheter och organisationer frågor om barns rättigheter ur olika perspektiv. Vi får lyssna på – och samtala med – bland andra Barnrättsbyrån, Maskrosbarn, Brottsoffermyndigheten och Barnafrid, Nationellt kunskapscentrum. Besökarna kan under hela veckan delta i seminarier, samtal och debatter både i vår seminarielokal inne i Gotlands konstmuseum och i tältet på gården utanför.

Förra året slog vi rekord då mer än 1800 besökare tog del av 48 olika programpunkter som hölls av 25 olika myndigheter och organisationer. Hjälp oss att bli ännu fler i år!

Lilla Almedalen har premiär

Nytt för i år är Lilla Almedalen – en helt ny arena för barn- och ungdomspolitik. I Lilla Almedalen håller representanter för riksdagspartierna tal om de frågor deras parti tycker är viktiga för barn och unga, som ett komplement till partiets stora tal i Almedalen. Sedan ställs politikerna till svars av en ungdomspanel. Kan politikerna övertyga morgondagens väljare?

Barnombudsmannen arrangerar tre egna seminarier under Almedalsveckan. Vi är även medarrangör tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset till ytterligare ett antal seminarier och panelsamtal.

Barnombudsmannens egna seminarier

Måndag den 3 juli, 09.10–09:50: Hur säkrar vi nyanlända barns hälsa?

Tisdag den 4 juli, 16.10–16.50: Vilka åtgärder krävs för att asylprocessen ska bli bättre anpassad till barn?

Onsdag den 5 juli, 12.40–13.20: Papperslösa barns röster om samhällets stöd.

Invigning av barnministern

Barnrättstorget 2017 invigs måndag den 3 juli klockan 8.00 av barnminister Åsa Regnér (S). Under invigningen håller vi också ett panelsamtal om kunskapslyftet för barnets rättigheter. Där får vi möta bland andra Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande riksdagens tvärpolitiska barngrupp, och Sandra Patel Seropian, chef för påverkansarbete på Maskrosbarn. Om du anmäler dig till invigningen får du frukost med kaffe och macka. Mer om invigningen.  

Följ oss under veckan på Twitter (@barntorg) och under hashtaggen #barntorg i sociala medier.

För mer information om vårt program på Barnrättstorget, gå in på Almedalsguiden och sök på Barnrättstorget eller Barnombudsmannen.

Vi ses i Visby! 

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

    Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

    Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

      Till nyhetsarkivet