Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2018

Nu har vi öppnat anmälan till Barnrättsdagarna 2018! Temat för konferensen är alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor.

Lekande barn

Barnrättsdagarna 24-25 april 2018 har alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor som tema. Arrangerar gör Barnombudsmannen och Allmänna Barnhuset. Barnrättsdagarna är världens största barnrättighetskonferens och har hållits årligen sedan 2010. Konferensen 2017 slog rekord i antalet deltagare och vi hoppas på ett lika lyckat arrangemang 2018!

Målgrupper för konferensen är beslutsfattare, personer som arbetar med eller för barn inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsende, politiken, förskola och skola, hälso- och sjukvård, kultur och fritid, statliga myndigheter och idéburen sektor.

Läs om årets tema här.

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2018 här!