Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2019

Nu har vi öppnat anmälan till Barnrättsdagarna 2019! Temat för konferensen är barn i utsatta situationer kopplat till våld, separationer och vårdnadstvister samt barn i kontakt med socialtjänsten.

Barnrättsdagarna

Alla barn i Sverige har samma rättigheter, enligt barnkonventionen. Samtidigt visar både Barnombudsmannens egna och andras granskningar att barns rättigheter kränks på olika sätt. 

Barnrättsdagarna är världens största barnrättighetskonferens och har hållits årligen sedan 2010. I år är temat barn i utsatta situationer. Det kan till exempel handla om barn som av olika anledningar har kontakt med socialtjänsten och är placerade. Det kan också handla om barn som utsatts för våld.

2019 fyller den svenska antiagalagen 40 år och barnkonventionen fyller 30 år. Det är dessutom tionde gången Barnrättsdagarna äger rum. Detta kommer vi naturligtvis att uppmärksamma. Hur har det gått? Vad har gjorts och vad har vi kvar att göra?

Barnrättsdagarna hålls i Örebro den 9-10 april 2019. Konferensen 2018 slog rekord i antalet deltagare och vi hoppas på ett lika välbesökt arrangemang 2019. Arrangörer är Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

Läs mer om konferensen här.

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2019 här.