Barnombudsmannen lanserar sajten Mina Rättigheter

Barnombudsmannen presenterar en ny sajt för att lära ut om barns rättigheter. För att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen är den gjord för skolan.

Mina rättigheter logotyp

Mina Rättigheter är Barnombudsmannens nya webbplats. Den är fylld med kunskap, inspiration och lektioner om barnkonventionen anpassade till läroplan och centralt innehåll för alla skolformer. Lärare och elever jobbar tillsammans med materialet.

Sidans syfte är att stärka kunskapen om konventionen hos barnen själva. Barnombudsmannen har träffat många barn som säger att de saknar kunskap om sina rättigheter och att de önskar att de hade fått mer kunskap om sina mänskliga rättigheter via vuxna i skolan. Det är vuxna som har ansvar för att se till att barn får det de har rätt till. Men för att stärka barns rättigheter är det också viktigt att barnen själva har kunskap. Barn som vet om sina rättigheter är bättre rustade för att be om hjälp när deras rättigheter kränks.

Materialet är framtaget tillsammans med pedagoger och möter innehållet i läroplanerna för både värdegrund och centralt innehåll. Lektionerna är anpassade för förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Utöver handledning för pedagoger har barn och unga möjlighet att själva gå in och läsa på om sina rättigheter – eller kolla på film och tävla i frågesporter. Det finns även en förinställd chatt att lära sig mer igenom.

Webbplatsen Mina rättigheter är resultat av ett uppdrag från regeringen som Barnombudsmannen fick för att höja kunskapen hos barn och unga om sina rättigheter enligt barnkonventionen. Uppdraget syftar till att öka kunskaperna om vad rättigheterna innebär i praktiken både i skolan och på andra områden.

Läs mer om Mina Rättigheter