Barnombudsmannen släpper barnbok om socialtjänsten

”Kim, Charlie och Sasa hälsar på hos socialtjänsten” är en bok som Barnombudsmannen tagit fram för mindre barn. Syftet med boken är att sprida kunskap om socialtjänsten, vad de gör och kan hjälpa till med.

Tecknad bild på två barn

2013 fick Barnombudsmannen och Socialstyrelsen i uppdrag från regeringen att utforma och sprida information anpassad till barn, unga och föräldrar som tydliggör vad socialtjänsten ska erbjuda barn och unga i behov av stöd och skydd. 

Anledningen var att många barn och unga inte känner till socialtjänsten, vad de gör och på vilket sätt de kan hjälpa och stötta. Uppdraget resulterade i webbplatsen Koll på Soc som lanserades 2016 och som drivs av Socialstyrelsen.

I samband med detta uppdrag tog Barnombudsmannen fram en informationsbok i form av en pop-up bok om socialtjänsten som vänder sig till små barn. Bokens syfte är att på ett enkelt sätt berätta för barn att det finns vuxna som jobbar med att stötta och hjälpa barn som inte har det bra.

Boken har i dagarna skickats ut till BHV-enheter som ett informationsmaterial att dela ut till föräldrar och barn på 3-årskontrollen hos BVC, för att göra socialtjänsten mer känd. Boken finns även att ladda ned här, längst ned på sidan.

Om boken ”Kim, Charlie och Sasa hälsar på hos socialtjänsten”
Barn känner tidigt till att brandkåren till exempel släcker bränder, polisen tar tjuvar och de på sjukhuset kan hjälpa till om man blir sjuk, men att det finns vuxna som jobbar med barn och familjer som inte har det bra är det färre som vet. Det är bland annat för att ändra på detta som vi har skapat den här boken.

Innehållet är enkelt och berättar om tre barn som hälsar på hos socialtjänsten för att ta reda på vad de jobbar med och på vilket sätt de kan hjälpa barn och familjer.

Ett viktigt budskap i materialet till föräldern är att stötta sitt barn genom att berätta att det finns flera vuxna som kan hjälpa barn och deras familjer på olika sätt: hälso- och sjukvården genom er och annan verksamhet, brandkåren kan släcka bränder, polisen kan lösa brott och socialtjänsten kan stötta dem som inte har det bra.

Så här kan du som BVC-personal använda boken:
Boken ska kunna delas ut i ett sammanhang där ni även har möjlighet att kort berätta om bokens innehåll för både barnet och vårdnadshavaren. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om socialtjänstens funktion både hos barn och vuxna även om man kanske aldrig behöver vända sig dit. Uppmuntra gärna föräldrarna att läsa boken tillsammans med sitt barn.

 Ladda ner boken som pdf