Barnrättsutbildning för förtroendevalda i Värmland

Barnombudsmannen har under det senaste halvåret utbildat förtroendevalda från kommuner och landsting i Värmlands län i hur barnkonventionen kan genomföras på lokal och regional nivå.

Barnhänder som håller i en snigel

Utbildningen har syftat till att stärka barnrättsperspektivet och att öka samverkan mellan länets kommuner och landsting.

– Det är viktigt att kommuner och landstinget jobbar ihop för barns rättigheter. Samverkan är en otrolig viktig del för genomförandet. Vi har sett otaliga exempel på hur barns rättigheter inte tillgodoses på grund av bristen på samordning mellan olika aktörer, säger Karin Sjömilla Fagerholm, jurist på Barnombudsmannen.

Initiativet till utbildningen har kommit från Landstinget i Värmland, som sedan länge har ett politiskt beslut om att arbeta aktivt med barnkonventionen. Länet har sett behovet av en nystart i arbetet med barnkonventionen, och att samverkan behövs för att säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses. En utbildning för förtroendevalda från landstinget och Värmlands kommuner har satts ihop för detta. Barnombudsmannen, Landstinget i Värmland och SKL har hållit i utbildningen tillsammans.

– Förtroendevalda har det yttersta ansvaret i att se till att barns rättigheter tillgodoses. Om de förtroendevalda har kunskap om barnkonventionen och förstår varför den är viktig, kan det sprida sig i organisationerna, säger Karin Sjömilla Fagerholm.

Utbildningarna som Barnombudsmannen har hållit i Värmland är en del av regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken. Det går ut på att stötta kommuner, landsting och myndigheter i hur barnkonventionen kan genomföras i praktiken.

– Vi vill sprida lärande exempel kring sätt att arbeta med barnkonventionen. Det som nu sker i Värmlands län kan vara en intressant modell för samverkan för andra kommuner och landsting, säger Karin Sjömilla Fagerholm.