Barns kunskap om sina rättigheter har ökat – skolan viktigaste faktorn

Barn känner i större grad till barnkonventionen, och vad den innebär, än för tio år sedan. Skolan är i särklass den största faktorn till barns vetskap om sina rättigheter och i synnerhet för den fördjupade kunskapen. Det visar Barnombudsmannens nya undersökning.

Tjejer tittar i en pärm

2008 gjorde Barnombudsmannen en undersökning där de frågade barn och unga om de kände till Barnkonventionen och vad den innebär. Det visade sig då att ca var femte barn visste vad barnkonventionen var. I år 10 år senare, har Barnobudsmannen ställt samma fråga till barn i årskurs 5 och 8. Idag känner närmare vartannat barn till vad barnkonventionen. 

Undersökningen visar att barn lär sig om sina rättigheter främst i skolan. Det är nästan tre gånger så vanligt att barn får information om sina rättigheter av lärare än av sina föräldrar.

Mina Rättigheter lär ut om barnkonventionen

För att förbättra kunskapen hos alla barn när det gäller barns kännedom om sina rättigheter lanserar nu Barnombudsmannen Mina Rättigheter. Webbplatsen är fylld med färdiga lektioner om barnkonventionen för hela grundskolan med inspirerande filmer och information för stödja pedagoger i undervisningen.

– Det är roligt att se en sådan positiv utveckling av hur mycket barn känner till sina rättigheter. Statistiken visar tydligt att det är lärarna som är nyckelpersonerna bakom det. Vi hoppas att Barnombudsmannens webbstöd Mina Rättigheter ska underlätta undervisningen om barns rättigheter i alla ämnen, säger barnombudsman Elisabeth Dahlin.

Faktaruta:

2008 kunde var femte barn säga att de kände till barnkonventionen, och lika många hade hört talas om den. Av dessa två grupper hade 17 procent en djupare kunskap och visste med säkerhet vad den handlade om. Mer än hälften av alla barnen hade inte hört talas om konventionen.

Idag 2018, är läget förbättrat. Nästan vartannat barn känner till barnkonventionen. Ytterligare en sjättedel har hört talas om den. 42 procent av dessa två grupper har en djupare kunskap och vet med säkerhet vad barnkonventionen handlar om.

Bland de barn som hade, eller kanske hade, hört talas om barnkonventionen hade 70 procent av dem fått informationen av sina lärare, en betydligt högre procent än de som hade fått lära sig av den näst vanligaste informationskällan, vilket var föräldrarna. Endast 25 procent av barnen hade lärt sig av sina föräldrar.