Barns röster från förskolan: Unik undersökning för våra yngsta barn

Det finns väldigt lite statistik om hur yngre barn i Sverige mår och hur de upplever sin vardag. Samtidigt är det så att barnkonventionen som den 1/1 2020 blir svensk lag, gäller alla barns rättigheter – även de som är i förskoleålder.

Nu gör Barnombudsmannen för första gången en större studie med yngre barn. I undersökningen Barns röster från förskolan kommer ca 3 000 barn på upp till 300 förskolor och i annan omsorg att bjudas in för att berätta om sin vardag.

Undersökningen görs i en webbläsare på en platta, där barnet själv lyssnar på frågor och svarar genom att klicka på bilder som motsvarar de olika svarsalternativen.

– För oss är det oerhört viktigt att fånga upp även yngre barns röster. Det här är en pilotundersökning som vi hoppas kunna upprepa vartannat år, säger Elisabeth Dahlin som sedan den 17 september 2018 är barnombudsman i Sverige.

Läs mer om undersökningen