Dags att växla upp arbetet för barns rättigheter

Det är snart ett år kvar tills barnkonventionen blir lag – nu måste vi växla upp arbetet för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken.

Elisabeth Dahlin är ny barnombudsman

Elisabeth Dahlin, barnombudsman.

I somras tog riksdagen det historiska beslutet att göra barnkonventionen till lag. Beslutet är avgörande för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken. För trots att Sverige sedan 1990 lovat att följa barnkonventionen kränks barns rättigheter gång på gång. 

Barnombudsmannens granskningar visar att barn i Sverige utsätts för våld – till exempel i hemmet, i närområdet och i skolan. Vi har mött barn som berättar om en skolsituation kantad av fysiskt våld, kränkningar och mobbning. Vi har gjort granskningar som visar att barn utsatts för våld när de är placerade i samhällets vård. Vi vet också att barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för våld.  

Skillnad med barnrättslagen
Kort sagt, mycket återstår att göra. Barnrättslagen kommer att göra skillnad – en lag kan direkt tillämpas av domstolar och myndigheter och en lag är starkare än förordningar och myndighetsföreskrifter.

Men för att lagen ska få genomslag i praktiken måste vi nu gemensamt växla upp tempot.

Det räcker inte med att känna till att barnkonventionen finns. Nu måste alla som jobbar med barn eller tar beslut som påverkar barn se över hur de följer barnkonventionen och hur de tar arbetet vidare. 

Hur kan vi till exempel se till att barn och unga blir delaktiga i beslut som rör dem? Och hur ser vi till att barnets bästa blir vägledande när beslut fattas?

Barns egen kunskap viktig
Barnombudsmannen erbjuder webbseminarier, metodstöd och konkreta tips. Men grovjobbet måste ändå göras i varje enskild kommun, region eller landsting. Det är där de flesta beslut som påverkar barns vardag tas.

Det är också viktigt att barn och unga själva vet sina rättigheter. Nyligen lanserade Barnombudsmannen Mina rättigheter – en webbplats för elever och lärare med färdigt lektionsmaterial.

Nu är det snart ett år kvar tills barnkonventionen blir lag. Nu ökar vi gemensamt takten för att barns rättigheter ska bli genomförda i praktiken!

Elisabeth Dahlin, barnombudsman