Efter möte med Barnombudsmannen – Europarådet kritiserar Sveriges behandling av ensamkommande

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Nils Muižnieks oroas över att allt fler ensamkommande barn i Sverige försvinner och över hur åldersbedömningar går till.

Nils Muiznieks

Nils Muiznieks / Pressbild Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

Det skriver kommissionären i sin nya rapport som släpptes idag.

Nils Muižnieks besökte Sverige i oktober förra året och träffade flera myndigheter, bland annat Barnombudsmannen. Under träffen tog Barnombudsmannen upp vår kritik kring de områden där Sverige inte lever upp till de mänskliga rättigheterna. Mycket av kritiken är nu med i den nya rapporten.

– Mänskliga rättigheter är globala och gäller alla människor. Det är viktigt att det finns organ som följer upp hur stater lever upp till barns rättigheter, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman.

Kommissionären oroas över att antalet ensamkommande barn som försvinner har ökat, och uppmanar Sverige att utreda varje fall av ett försvunnet barn och vidta åtgärder för att öka deras skydd.

Ett annat område som kritiseras är åldersbedömningarna av ensamkommande. Kommissionären vill se bredare undersökningar som tar in psykologer och lärare, eftersom de rent medicinska undersökningarna är ifrågasatta.

Han oroas även över att det inte finns någon tidsgräns för när en god man ska ha utsetts till ensamkommande barn, att det inte finns en gräns för hur många barn en god man kan ha och att de goda männen inte alltid har tillräcklig utbildning.

Barnombudsmannen har uppmärksammat att Sverige brister på dessa områden, bland annat i rapporterna "Vi lämnade allting och kom hit" och "Ensamkommande barn som försvinner" samt i olika remissvar.

– Nu är det viktigt att Sverige tar kommissionärens oro på allvar och går framåt med åtgärder, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Fakta om Europarådet och kommissionären för mänskliga rättigheter:

Europarådet bildades 1949 av tio länder i Västeuropa, däribland Sverige. Andra världskrigets hade skapat en insikt om behovet av försoning och samarbete för att värna demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Idag är alla Europas stater förutom Vitryssland medlemmar.

Ämbetet som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter inrättades 1999. Kommissionären har som uppgift att främja respekten för de mänskliga rättigheterna i Europarådets medlemsländer och upprättar rapporter, rekommendationer och yttranden kring dessa frågor. Den nuvarande kommissionären är Nils Muiznieks från Lettland.