Nytt material om prövning av barnets bästa

När ska en prövning av barnets bästa göras och hur ska den gå till? Barnombudsmannen har tagit fram ett stödmaterial om prövning av barnets bästa med en metod i sju steg. Materialet går även att ta del av som ett webbseminarium.

Karin Sjömilla Fagerholm

Karin Sjömilla Fagerholm, jurist på Barnombudsmannen

Enligt artikel tre i barnkonventionen – som blir svensk lag 1 januari 2020 – ska det i alla beslut och åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

Men vad som är barnets bästa går inte alltid att ge ett enkelt och entydigt svar på. Därför behöver utredare och beslutsfattare undersöka – eller pröva – den aktuella åtgärden och dess konsekvenser för barnet eller barnen som berörs.

– Ordentliga prövningar av barnets bästa leder till bättre beslut och åtgärder eftersom man prövar vilken åtgärd som passar bäst för ett eller flera barn, innan ett beslut fattas, säger Karin Sjömilla Fagerholm, jurist på Barnombudsmannen.

Både Barnombudsmannens erfarenhet och olika statliga utredningar pekar på att det behövs mer stöd för att principen om barnets bästa ska få det genomslag som den bör ha.

Metod i sju steg
Därför har Barnombudsmannen tagit fram ett nytt stödmaterial. Det består både av en teoretisk bakgrund och en metod i sju steg för att pröva och bedöma barnets bästa. Metoden kan användas både i enskilda ärenden som rör ett barn och i mer övergripande beslut som rör en grupp barn. Det kan till exempel handla om beslut om nedläggning av en skola eller riktlinjer om kulturstöd.

Stödmaterialet kan vara användbart för den som är förtroendevald, chef eller strateg och vill arbeta med att implementera eller förbättra prövningar av barnets bästa i sin verksamhet.

– Tanken är att materialet ska leda till att olika verksamheter kan ta beslut som överensstämmer bättre med det barn har behov av och rätt till, säger Karin Sjömilla Fagerholm, som varit med och tagit fram materialet.

Frågor och svar om barnets bästa från webbseminariet.

Webbseminarium: Prövning av barnets bästa

Webbseminarium om prövning av barnets bästa
Se seminariet

Skriftligt stödmaterial

Kille i 10-årsåldern
Prövning av barnets bästa