Unga frågar ut politiker i Lilla Almedalen

Barn och unga måste få större utrymme i den offentliga debatten. Därför arrangerar Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset för andra året i rad Lilla Almedalen – ett samtal mellan unga och politiker.

Tältet på Barnrättstorget

Lilla Almedalen är en nystartad arena för barn- och ungdomspolitik. Syftet är att ge barn och unga större möjlighet att komma till tals – en rättighet enligt barnkonventionen.

Representanter från ett antal ungdomsorganisationer får chans att prata direkt med politikerna inför publik på vår scen utanför Gotlands konstmuseum. 

Lilla Almedalen är ett samtal snarare än en utfrågning där ungdomarna ställer frågorna som är viktiga för dem. Samtalen kan ses som ett komplement till partiernas stora tal i Almedalen. 

Lilla Almedalen äger rum på Barnrättstorget. Det är en mötesplats för barnrättsfrågor som Barnombudsmannen arrangerar tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset för åttonde året i rad i år.

Ungdomsorganisationerna kommer också att vara på plats under invigningen av Barnrättstorget på måndagen den 2 juli klockan 8-8:40. I Lilla Almedalen special kommer de unga att prata om vilka frågor de anser vara de viktigaste i riksdagsvalet.

Information om Lilla Almedalen

Hur går det till?

Ungdomarna öppnar samtalet med att ställa en första gemensam fråga till varje politiker, till exempel varför förstagångsväljarna ska rösta på just deras parti. Därefter ställer representanter från några av organisationerna sina frågor. Politikern avslutar samtalet genom att ställa egna frågor till ungdomarna.

När?

Två gånger per dag, måndag till torsdag under Almedalsveckan. Tiderna är 13:25-13:45 och 14:35-14:55 (förutom under tisdagen då tiden för det andra samtalet är 13:50-14:10)

Var?

Barnrättstorgets tält på gårdsplanen utanför Gotlands Konstmusem på S:t Hansgatan 21 i Visby. 

Vilka är med?

Måndag 2 juli

13:25-13:45 Ellen Juntti, riksdagsledamot (M) möter Sveriges elevråd – SVEA och SDUF (Sveriges dövas ungdomsförbund)

14:35-14:55 Julia Kronlid, riksdagsledamot (SD) möter Fler Unga

Tisdag 3 juli

13:25-13:45 Lena Hallengren, barn- äldre- och jämställdhetsminister (S) möter Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn

13:50-14:10 Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP) möter Sveriges Elevkårer, Sveriges elevråd – SVEA och TILIA (Tillsammans för ungas psykiska hälsa)

Onsdag 4 juli

13:25-13:45 Gunilla Druve Jansson, ordförande Väststyrelsen (C) möter BUFFF (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) och Fler Unga

14:35-14:55 Christina Örnebjär, riksdagsledamot (L) möter Sveriges Elevkårer, BUFFF och Fler Unga

Torsdag 5 juli

13:25-13:45 Jakob Forssmed, riksdagsledamot (KD) möter Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn

14:35-14:55 Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot (V) möter TILIA och SDUF

För mer information om programmet på Barnrättstorget, gå in på Almedalsguiden och sök på Barnrättstorget eller Barnombudsmannen.

Följ oss i Almedalen på twitter via @Barnombudsman och @Barntorg