Årsrapport 2018: Utanförskap, våld och kärlek till orten

Tisdagen den 27 mars överlämnas Barnombudsmannens årsrapport 2018 till regeringen. Rapporten innehåller barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter.

Illustration från årsrapport 2018. Två ungdomar går framför en bil med sprucken ruta.

Samma dag anordnas ett lanseringsseminarium för årsrapporten på Kulturhuset i Stockholm. Vill du delta mejla ditt intresse till barnombudsmannen@barnombudsmannen.se

Tid: Tisdagen den 27 mars klockan 13.00 -15.00.
Plats: Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, Stockholm. Foajé 3.

Årsrapport 2018: "Utanförskap, våld och kärlek till orten"

Alla barn i Sverige har samma rättigheter. Barn har bland annat rätt till utbildning, skydd mot våld och rätt att utvecklas till sin fulla potential, enligt FN:s konvention för barnets rättigheter (barnkonventionen). Samtidigt kan barn i Sverige växa upp med mycket olika villkor. Statistiken pekar på att ojämlikheten bland barn ökar i Sverige på flera områden, det handlar om bland annat skillnader i skolresultat, ekonomi och hälsa som är kopplade till var barnen bor. De statistiska skillnaderna kan tyda på att barns möjligheter att få sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda varierar geografiskt. FN:s barnrättskommitté har också vid upprepade tillfällen uttryckt oro över de kommunala och regionala skillnader som finns när det gäller genomförandet av barnkonventionen i Sverige.

I en unik undersökning har Barnombudsmannen därför låtit fler än 900 barn berätta om hur det är att växa upp i områden där barn statistiskt sett har sämre villkor än i andra delar av Sverige. Det handlar om förorter till storstäderna men också om kommuner runt om i Sverige, däribland glesbygdskommuner. Barnens röster och våra analyser av deras berättelser har ställts samman i årsrapporten Utanförskap, våld och kärlek till orten. Barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter.

Under dagen den 27 mars kommer rapporten att publiceras på vår hemsida

Program på seminariet den 27 mars
Presentation av årsrapporten

  • Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman.

Kommentar från regeringen.

Paneldiskussion:

  • Christina Heilborn, chefsjurist Unicef
  • Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket
  • Inger Ashing, direktör Delegationen mot segregation
  • Cecilia Beskow, avdelningschef forskning och utvärdering Forte
  • Rosaline Marbinah, ordförande LSU
  • Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd
  • Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet
  • Med flera

Begränsat antal platser.

Delta från din dator
Du som inte är på plats på seminariet kan följa det direkt på vår webbplats: barnombudsmannen.se. Webbsändningen sker mellan klockan 13.00 och 15.00.

.