Webbkonferens 20 november: Barnkonventionen – från FN till svensk lag

Den 20 november, på barnkonventionens 30-årsdag, sänder Barnombudsmannen en webbkonferens. Den handlar om vad som händer när barnkonventionen blir lag 2020 och lyfter exempel på hur olika verksamheter förbereder sig inför barnkonventionen som lag.

Webbkonferensen är nu avslutad. Delar av konferensen kommer att presenteras på Barnombudsmannens webbplats inom kort.

Program:

10.00 - 10.35 Nu blir barnkonventionen lag

Inledningstal av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation 

Panelsamtal med:
Elisabeth Dahlin, barnombudsman
Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting
Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

13.00 – 13.30 Tvärsektoriella perspektiv på barnkonventionen

Panelsamtal med: 
Maria Melin, Myndigheten för delaktighet 
Linus Wellander, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Karin Blomgren, Socialstyrelsen 

14.15 – 14.45 Vägen framåt

Lansering av Barnombudsmannens metodstöd Barnrättsresan. 

Panelsamtal med: 
Tobias Rahm, samordnare för Länsstyrelsernas gemensamma uppdrag i mänskliga rättigheter
Lisa Ivarsbacke, utredare Barnombudsmannen

Välkomna att ta del av konferensen den 20 november!