Välkommen på webbseminarium den 12 juni

Webbseminariet är nu fullbokat. På uppdrag av regeringen genomförs nu två utredningar – det tas fram en vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas samt en kartläggning för att se hur svensk lag och praxis stämmer överens med barnkonventionen (Barnkonventionsutredningen). Under webbseminariet berättar gästföreläsare om arbetet med uppdragen.

Hand vid dator

Föreläsare
Karin Åhman, jurist och universitetslektor vid Stockholms Universitet, biträder arbetsmarknadsdepartementet i att ta fram vägledningen. 
Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare för Barnkonventionsutredningen.

Under webbseminariet berättar föreläsarna om vad som kommit fram i utredningarna hittills, hur de ska användas och svarar på frågor från er som tittar.

Tid
12 juni klockan 13.30–14.30. 

Målgrupp
I första hand jurister inom kommuner, regioner och myndigheter men även chefer, barnrättstrateger och verksamhetsutvecklare som arbetar med genomförandet av barnkonventionen. Övriga kan delta i mån av plats. 

Anmälan
Först till kvarn men senast 5 juni
Mejla till Kunskapslyft@barnombudsmannen.se 

Bakgrund till webbseminariet
Regeringen presenterade i propositionen (2017/18:186) Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter att en vägledning och en kartläggning ska tas fram. Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bland annat vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen. Kartläggningen ska analysera hur svensk lag och praxis stämmer överens med barnkonventionen, artikel för artikel. Målet med kartläggningen är att stödja det fortsatta arbetet med transformeringen av barnkonventionens bestämmelser i olika rättsområden.

Om webbseminarierna
Under webbseminarierna har du möjlighet att ställa frågor till föreläsaren via en chatt. Seminarierna spelas också in och kan ses i efterhand.

För att du ska kunna delta behöver du en dator, bra internetuppkoppling och högtalare eller hörlurar. Undvik trådlös uppkoppling om det går. Du som får en plats kommer att få en länk skickad till din e-postadress med inbjudan till webbseminariet. Antalet deltagare är begränsat till 100 personer. Är ni flera på samma arbetsplats som vill vara med sparar ni platser åt andra om ni tittar i grupp.

Här kan ni ta del av tidigare webbseminarier