Kommande webbseminarium

Barnombudsmannen kommer under sommaren att genomföra ett webbseminarium. Det är en del av det regeringsuppdrag som Barnombudsmannen har fått för att öka kunskapen om barnkonventionens genomförande – Barnrätt i praktiken.

Hand vid dator

Juridisk tolkning och tillämpning av barnkonventionen
Datum: 12 juni
1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att ge vägledning och stöd vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. På det här seminariet presenteras utredningen och vad de kommit fram till.

Mer information kommer senare där det också finns möjlighet att anmäla sig.

Här kan ni ta del av tidigare webbseminarier