Skriften FN:s konvention om barnets rättigheter i ny översättning

Nu finns barnkonventionen i ny översättning. Använd den som ett stöd i arbetet med barnets rättigheter och förberedelserna inför att barnkonventionen blir lag 2020.

FN:s konvention om barnets rättigheter

Skriften kan beställas eller laddas ner gratis här

Skriften innehåller en reviderad svensk översättning av barnkonventionen. De 42 första artiklarna, som direkt rör barns rättigheter, kommer att inkorporeras i lag. Övriga tolv artiklar handlar om FN:s arbete och blir inte inkorporerade. Att säkerställa och tillgodose de mänskliga rättigheter som barn har är en ständigt pågående process. Att känna till konventionens innehåll och att förstå hur den ska tolkas för att tillgodose barns rättigheter kommer att vara avgörande för hela samhället.

Förutom barnkonventionens text innehåller skriften även tilläggsprotokollen till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter och konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi samt strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Barnombudsman Elisabeth Dahlin har skrivit förordet.

Skriften finns även i en tryckt version som i dagarna sänds ut till samtliga kommuner och ett antal myndigheter.