Välkommen att hålla ett seminarium på Barnrättstorget 2019 i Almedalen

Syftet med Barnrättstorget är att belysa barnets rättigheter ur olika perspektiv och samla frågorna på en och samma plats. Genom att samla myndigheter och andra viktiga aktörer kan vi skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning och kunskapsutbyte i barnrättsfrågor. Många av tiderna är redan bokade men vi har fortfarande ett antal tider i tältet och ett fåtal tider i seminarielokalen kvar. Tiden går fort så tveka inte att höra av er om ni är intresserade!

Ordet Barnrättstorget i olika färger

Allmänna förutsättningar

Var och en av medverkande organisationer på Barnrättstorget ansvarar för innehållet i sina egna seminarier och för de förberedelser som det kräver, såväl ekonomiskt som innehållsmässigt.

Alla medverkande organisationer delar på kostnader för teknik, administration och marknadsföring, det ingår i avgiften för seminarie-/tältpassen.

Värdorganisationerna samordnar seminarieschemat, administrationen, lokalerna samt eventuella gemensamma trycksaker och finns på plats under hela veckan.

Vi förbehåller oss rätten att avböja förfrågningar från organisationer som inte delar våra värderingar.

Barnrättstorget kommer vara öppet kl. 8:00-18:00 måndag till torsdag samt 8:00-12:35 på fredagen under Almedalsveckan. Seminariepassen är 40 minuter långa och tältpassen är 20 minuter.

För att boka ett eller flera seminariepass kontakta projektledare Susanne Björk på susanne.bjork@allmannabarnhuset.se