Webbseminarium – barnets bästa i samhällsplaneringen

Sedan den 1 januari i år gäller barnkonventionen som svensk lag. Det innebär att konventionen inte bara är ett perspektiv som ska beaktas utan att det är en lag som ska följas. En av de bärande principerna i barnkonventionen - artikel 3, utrycker att barnets bästa ska bedömas och beaktas i alla frågor som rör barn. Det här webbseminariet syftar till att visa på hur man kan göra sådana bedömningar inom samhällsplanering. Under seminariet får man ta del av två lärande exempel där man har gjort så kallade barnkonsekvensanalyser.

Detta webbseminarium är en del av Barnombudsmannens och Länsstyrelsernas samverkansuppdrag som syftar  till att öka kunskapen om barnkonventionen och dess genomförande.

Tid och datum
Webbseminariet kommer att livesändas torsdag den 4 juni, kl 13.00 - 14.00.
Webbseminariet spelas in och kommer i efterhand finnas tillgängligt på Barnombudsmannens webbplats.

Målgrupp
Seminariet riktar sig i första hand till aktörer som arbetar med samhällsplanering inom kommuner, regioner och myndigheter men även barnrättstrateger och verksamhetsutvecklare som arbetar med genomförandet av barnkonventionen.

Anmälan
Du anmäler dig genom att mejla namn och funktion på den som ska delta senast Måndag 1 juni. Anmäl dig via denna länk: Kunskapslyft@barnombudsmannen.se 

Platserna är begränsade men det går att titta flera tillsammans på samma anmälan. Tänk dock på att hålla avstånd om ni väljer att titta tillsammans.

Föreläsare
Emma Hammarbäck, Kollektivtrafikstrateg, Region Uppsala
Elin Henriksson, planhandläggare/arkitekt, Stockholms stad

Om att delta på ett webbseminarium
Under det livesända webbseminariet har du möjlighet att ställa frågor till föreläsaren via en chatt. Seminarierna spelas också in och kan ses i efterhand på vår webbplats. Detta görs först när webbseminariet är textad, enligt lag.

För att du ska kunna delta behöver du en dator, bra internetuppkoppling och högtalare eller hörlurar. Undvik trådlös uppkoppling om det går. Du som får en plats kommer att få en länk skickad till din e-postadress dagen innan webbseminariet. Antalet deltagare är begränsat till 100 personer.

Välkomna med er anmälan!