Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Hand vid dator

Välkommen på webbseminarium den 12 juni »

Webbseminariet är nu fullbokat. På uppdrag av regeringen genomförs nu två utredningar – det tas fram en vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas samt en kartläggning för att se hur svensk lag och praxis stämmer överens med barnkonventionen (Barnkonventionsutredningen). Under webbseminariet berättar gästföreläsare om arbetet med uppdragen.

  Ordet Barnrättstorget i olika färger

  Välkommen att hålla ett seminarium på Barnrättstorget 2019 i Almedalen »

  Syftet med Barnrättstorget är att belysa barnets rättigheter ur olika perspektiv och samla frågorna på en och samma plats. Genom att samla myndigheter och andra viktiga aktörer kan vi skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning och kunskapsutbyte i barnrättsfrågor. Många av tiderna är redan bokade men vi har fortfarande ett antal tider i tältet och ett fåtal tider i seminarielokalen kvar. Tiden går fort så tveka inte att höra av er om ni är intresserade!

   Ungdomsövervakning »

   Ställd till JustitiedepartementetDnr: BO 2019-0167 Sammanfattning Barnombudsmannen har getts möjlighet att yttra oss om remissen Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning. ...

    Tjejer tittar i en pärm

    Barns kunskap om sina rättigheter har ökat »

    Barn känner i större grad till barnkonventionen, och vad den innebär, än för tio år sedan. Skolan är i särklass den största faktorn till barns vetskap om sina rättigheter och i synnerhet för den fördjupade kunskapen. Det visar Barnombudsmannens nya undersökning.

     Kille i 10-årsåldern

     Nytt material om prövning av barnets bästa »

     När ska en prövning av barnets bästa göras och hur ska den gå till? Barnombudsmannen har tagit fram ett stödmaterial om prövning av barnets bästa med en metod i sju steg. Materialet går även att ta del av som ett webbseminarium.

      Växeln

      08-692 29 50

      Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag och fredag
      10.00-12.00
      Onsdag 13.00-15.00