Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Omslag årsrapport Från Insidan 2013

För många barn i arrest »

Frihetsberövade barn behandlas inte som barn utan som vuxna. Detta kan få långvariga och svåra konsekvenser för barnet. Under tiden från den 1 juli 2015 till den 30 juni 2016 har minst 2685 insättningar av barn skett i Polismyndighetens arrester.

  Pojke som tittar bort

  Stoppa allt våld mot barn och unga »

  Alla barn och unga har rätt till en vardag utan våld. Därför samlar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Barnombudsmannen och Länsstyrelsen i Jönköpings län tjänstemän och politiker från länets 13 kommuner i två dagar för utbildning, samverkan och en gemensam avsiktsförklaring för att förebygga våld mot barn och unga.

   Justiteombudsmannens logotyp och Barnombudsmannens logotyp

   JO har fel om barnkonventionen »

   JO ifrågasätter i sitt remissyttrande om barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter.

    Barn som leker

    Barnkonventionen blir svensk lag »

    Barnombudsmannen skickar idag in sitt remissyttrande avseende Barnrättsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19. Förslagen kommer att ha stor betydelse för det enskilda barnets möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken och för synen på barn i samhället i stort.

     Tonårstjejer i en skolkorridor.

     Stärk skyddet mot barnäktenskap »

     Ändra lagen så att inga äktenskap som ingåtts av personer under 18 år erkänns i Sverige. Det förslår Barnombudsmannen i en skrivelse till regeringen.

      Växeln

      08-692 29 50

      Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
      Måndag till fredag 10 -12

      Kontorets öppettider är måndag till fredag 9 till 12