Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Barn som leker

Barnkonventionen blir svensk lag »

Barnombudsmannen skickar idag in sitt remissyttrande avseende Barnrättsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19. Förslagen kommer att ha stor betydelse för det enskilda barnets möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken och för synen på barn i samhället i stort.

  Tonårstjejer i en skolkorridor.

  Stärk skyddet mot barnäktenskap »

  Ändra lagen så att inga äktenskap som ingåtts av personer under 18 år erkänns i Sverige. Det förslår Barnombudsmannen i en skrivelse till regeringen.

   Växeln

   08-692 29 50

   Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
   tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

   Telefontider under julledigheten:
   Växeln är öppen kl 10.00-12.00
   23, 28, 29, 30 december
    och 4, 5, 7, 8 januari
   Övriga dagar är växeln och kontoret stängda.