Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Ordet Barnrättstorget i olika färger

Frågor och svar om Almedalen 2016 »

Vad är Barnrättstorget? Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor. Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset är initiativtagare. Barnrättstorg...

  Händer håller i ett papper. Känsla av konferens eller diskussion runt ett bord.

  Överläggning om barnäktenskap »

  Barnombudsmannen känner djup oro över de gifta barn som söker asyl i Sverige och kallar därför berörda myndigheter till överläggning.

   Växeln

   08-692 29 50

   Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
   tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00