Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Fredrik Malmberg, Ombudsman

Många och allvarliga brister för flyktingbarn »

De europeiska barnombuden har beslutat att gemensamt granska den allvarliga situationen för barn på flykt. I vår första rapport till nätverket konstaterar vi att bristerna är många och delvis allvarliga, skriver barnombudsman Fredrik Malmberg.

  Pojke och flicka

  Nyckel som ska stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet »

  Barnombudsmannen och myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har genom regeringsuppdraget "Stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet" skickat ut en ”nyckel”  till beslutsfattare i Sveriges kommuner och landsting/regioner.

   Barnstaty

   Många fördelar med att göra patienterna delaktiga i vården »

   En öppen dialog ger tryggare patienter och personal. Kontakter med kollegor inspirerar till nya lösningar. Det finns bara fördelar med att öka delaktigheten i den psykiatriska heldygnsvården. Det menar Emil Ros som är coach i SKL:s projekt Uppdrag Psykisk Hälsa.

    Barn som leker

    Nya uppdrag ska ge barn bättre koll på sina rättigheter »

    Regeringen ger Barnombudsmannen två nya uppdrag. Det ena handlar om att höja barns och ungas kunskap om sina rättigheter enligt barnkonventionen. Det andra om att lyssna på flickors och pojkars egna erfarenheter av ojämställdhet.

     Växeln

     08-692 29 50

     Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
     tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00