Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Affischer om barnkonventionen på olika språk

Barnkonventionen på olika språk »

Här kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för barn och ungdomar på följande språk: svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska, engelska. 

  Fredrik Malmberg, Ombudsman

  Många och allvarliga brister för flyktingbarn »

  De europeiska barnombuden har beslutat att gemensamt granska den allvarliga situationen för barn på flykt. I vår första rapport till nätverket konstaterar vi att bristerna är många och delvis allvarliga, skriver barnombudsman Fredrik Malmberg.

   Pojke och flicka

   Nyckel som ska stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet »

   Barnombudsmannen och myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har genom regeringsuppdraget "Stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet" skickat ut en ”nyckel”  till beslutsfattare i Sveriges kommuner och landsting/regioner.

    Växeln

    08-692 29 50

    Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
    tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00