Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Jorge Rivera om arbetet med nationella minoriteter »

Barnombudsmannen har beviljats en halv miljon kronor för att översätta FN:s konvention om barnets rättigheter till de nationella minoritetsspråken meänkieli (som pratas i Tornedalen), samiska, roma...

  Rätten till utbildning gäller alla barn »

  Skolinspektionen har granskat hur HVB-hem tillgodoser placerade barns rätt till utbildning. Endast ett av de 31 hem som granskats erbjuder undervisning i alla ämnen och ger eleverna den undervisnin...

   Lex Sarah föreslås omfatta hela socialtjänsten »

   Socialarbetare måste bli bättre på att upptäcka och anmäla missförhållanden inom socialtjänsten. Regeringen vill därför utvidga Lex Sarah till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive de särski...

    Barnkonventionen på minoritetsspråk »

    Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att översätta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) till de nationella minoritetsspråken meänkieli (som pratas i Tornedale...

     Alla barn har en absolut rätt att få gå i skolan »

     Idag presenterar utredningen om rätt till skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd sitt betänkande. Utredningen har tittat på de papperslösa barnens rätt till skolgång, förskoleverksamh...

      Omdebatterade drogtest på skola ska utredas »

      Brinellgymnasiet i Nässjö har trots Skolinspektionens invändningar börjat drogtesta slumpmässigt utvalda elever, vars föräldrar gett sitt samtycke. Detta enligt ett beslut i barn- och utbildningsnä...

       1996 års Haagkonvention kan skydda de dumpade barnen »

       SVT:s Uppdrag Granskning berättade nyligen om en flicka som dumpats av de svenska adoptivföräldrarna i sitt ursprungsland Gambia när de tyckte hon blev besvärlig.På senare år finns också flera fall...

        Växeln

        08-692 29 50

        Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
        tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00