Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Barnombudsmannen Anita Wickström

Överläggningar om ensamkommandes psykiska ohälsa »

Barnombudsmannen har den senaste tiden fått signaler om att ensamkommande barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Vi kallar därför kommuner och landsting till en överläggning om nyanlända och asylsökande barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

  Stärk rättssäkerheten för barn som misstänks för brott »

  Barn som misstänks för brott ska betraktas som oskyldiga till dess barnets eventuella skuld fastställts i domstol. Dessutom ska alla barn som misstänks för allvarliga brott få ett juridiskt ombud från första förhöret. Det är två av förslagen som Barnombudsmannen i dag lämnar till regeringen.

   Barnombudsmannen kräver tidsgräns vid sexualbrott mot barn »

   Polisen måste nu prioritera att utreda sexualbrott mot barn. Barnombudsmannen uppmärksammade stora brister redan för fem år sedan och krävde då en lagstadgad tidsgräns för ett första förhör med barnet. Det är hög tid att en sådan införs, och att straffen skärps för sexualbrott mot barn.

    Barnombudsmannen Anita Wickström

    Glädjande besked att barnkonventionen ska bli lag »

    Regeringen går vidare med att göra barnkonventionen till lag, meddelar statsminister Stefan Löfven. "Lagen kommer att innebära ett stärkt skydd för barns rättigheter i Sverige", säger barnombudsmannen Anita Wickström.

     FN flagga

     Viktigt att barnkonventionen blir lag »

     Trots att Sverige haft barnkonventionen i snart 30 år finns allvarliga brister i skyddet av barns mänskliga rättigheter, skriver barnombudsmannen Anita Wickström.

      Ny barnrättslag kan stoppa isoleringar och bältning »

      En ny barnrättslag kan innebära ett stärkt skydd för barn i exempelvis den psykiatriska tvångsvården. Barnombudsmannen välkomnar att regeringen går vidare med en lagrådsremiss för att göra barnkonventionen till lag.

       Växeln

       08-692 29 50

       Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag och fredag
       10.00-12.00
       Onsdag 13.00-15.00

       Press
       Matilda Uusijärvi Ek
       08-692 29 60
       Skicka mail