Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Egen växtkraft - om att öka barns och ungas möjligheter att påverka sina liv »

Barn och unga vill veta. De vill ha information om sådant som rör dem själva, till exempel om den egna funktionsnedsättningen och vilka habiliterande aktiviteter det finns att välja på. Det gäller till exempel när hjälpmedelscentralen, förskolan, barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen planerar aktiviteter som ska utveckla och stärka barnets förmågor.

  Tre filmer ur barnets perspektiv »

  Barn har särskilda rättigheter som rör familjelivet och relationerna till dem som ingår i familjen. FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) är tydlig kring dessa rättigheter. Det handlar bland annat om barnets rätt till fritid, vila och trygghet, rätten till sina föräldrar och rätten att få komma till tals. Men ofta är det svårt att se vardagens problem och företeelser som rör livet i en familj ur just barnets perspektiv.

   Fortfarande tillåtet att slå barn med piska eller käpp i ett 40-tal länder »

   1979 lagstiftade Sverige som första land i världen mot barnaga. Idag, 30 år senare, har 24 länder följt det svenska exemplet och ytterligare 26 har förbundit sig att reformera sin lagstiftning. I över 100 länder har aga förbjudits åtminstone i skolan. Samtidigt är det fortfarande tillåtet att slå barn med piska eller käpp i ett 40-tal länder.

    Rikspolisstyrelsen och Brottsoffermyndigheten bjuds till dialog »

    Nu bjuder Barnombudsmannen in Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen till en dialog om hur barnrättsperspektivet har införlivats i deras verksamheter. Det handlar bland annat om myndigheternas erfarenheter från att arbeta med frågor om barn som bevittnat våld i nära relationer.

     Växeln

     08-692 29 50

     Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
     tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00