Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Barnminister Åsa Regnér

Barnombudsmannens skyldighet att anmäla om barn far illa ändras »

Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

  Barnombudsmannen Anita Wickström

  Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner »

  Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

   Anita Wickström, vikarierande barnombudsman.

   "Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP" »

   Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner.

    Lansering av Barnrätt i praktiken 20 november »

    Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stötta arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Den 20 november höll vi ett webbsänt lanseringsseminarium där bland annat statssekreterare Pernilla Baralt medverkade.

     Frågor och svar från lanseringsseminariet »

     På lanseringsseminariet för Barnrätt i praktiken den 20 november lät vi deltagarna ställa frågor via det webbaserade verktyget Mentimeter. Några av frågorna som kom in hann vi inte besvara vid seminariet. Därför har vi gjort en uppföljning och besvarar tre frågor från seminariet nedan.

      Lekande barn

      Ansök om att hålla seminarium på Barnrättsdagarna 2018 »

      Inför Barnrättsdagarna 2018 tar vi emot ansökningar om att hålla en föreläsning eller ordna en workshop med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

       Barnombudsmannen Anita Wickström

       Överläggningar om ensamkommandes psykiska ohälsa »

       Barnombudsmannen har den senaste tiden fått signaler om att ensamkommande barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Vi kallar därför kommuner och landsting till en överläggning om nyanlända och asylsökande barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

        Stärk rättssäkerheten för barn som misstänks för brott »

        Barn som misstänks för brott ska betraktas som oskyldiga till dess barnets eventuella skuld fastställts i domstol. Dessutom ska alla barn som misstänks för allvarliga brott få ett juridiskt ombud från första förhöret. Det är två av förslagen som Barnombudsmannen i dag lämnar till regeringen.

         Växeln

         08-692 29 50

         Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
         tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

         Telefontider under julledigheten:
         Växeln är öppen kl 10.00-12.00
         23, 28, 29, 30 december
          och 4, 5, 7, 8 januari
         Övriga dagar är växeln och kontoret stängda.