Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Lansering av Barnrätt i praktiken 20 november »

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stötta arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Den 20 november höll vi ett webbsänt lanseringsseminarium där bland annat statssekreterare Pernilla Baralt medverkade.

  Frågor och svar från lanseringsseminariet »

  På lanseringsseminariet för Barnrätt i praktiken den 20 november lät vi deltagarna ställa frågor via det webbaserade verktyget Mentimeter. Några av frågorna som kom in hann vi inte besvara vid seminariet. Därför har vi gjort en uppföljning och besvarar tre frågor från seminariet nedan.

   Lekande barn

   Ansök om att hålla seminarium på Barnrättsdagarna 2018 »

   Inför Barnrättsdagarna 2018 tar vi emot ansökningar om att hålla en föreläsning eller ordna en workshop med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

    Barnombudsmannen Anita Wickström

    Överläggningar om ensamkommandes psykiska ohälsa »

    Barnombudsmannen har den senaste tiden fått signaler om att ensamkommande barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Vi kallar därför kommuner och landsting till en överläggning om nyanlända och asylsökande barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

     Stärk rättssäkerheten för barn som misstänks för brott »

     Barn som misstänks för brott ska betraktas som oskyldiga till dess barnets eventuella skuld fastställts i domstol. Dessutom ska alla barn som misstänks för allvarliga brott få ett juridiskt ombud från första förhöret. Det är två av förslagen som Barnombudsmannen i dag lämnar till regeringen.

      Barnombudsmannen kräver tidsgräns vid sexualbrott mot barn »

      Polisen måste nu prioritera att utreda sexualbrott mot barn. Barnombudsmannen uppmärksammade stora brister redan för fem år sedan och krävde då en lagstadgad tidsgräns för ett första förhör med barnet. Det är hög tid att en sådan införs, och att straffen skärps för sexualbrott mot barn.

       Barnombudsmannen Anita Wickström

       Glädjande besked att barnkonventionen ska bli lag »

       Regeringen går vidare med att göra barnkonventionen till lag, meddelar statsminister Stefan Löfven. "Lagen kommer att innebära ett stärkt skydd för barns rättigheter i Sverige", säger barnombudsmannen Anita Wickström.

        FN flagga

        Viktigt att barnkonventionen blir lag »

        Trots att Sverige haft barnkonventionen i snart 30 år finns allvarliga brister i skyddet av barns mänskliga rättigheter, skriver barnombudsmannen Anita Wickström.

         Växeln

         08-692 29 50

         Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
         Måndag till fredag 10 -12

         Kontorets öppettider är måndag till fredag 9 till 12