Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Två pojkar promemerar bort

Så kan du prata med barn om händelsen i Stockholm »

Det som hände i Stockholm i fredags kan väcka stor oro och frågor hos både barn och vuxna. Du som är förälder eller annan vuxen i barnets närhet har en viktig uppgift i att trygga, lugna och hjälpa ditt barn att hantera sina känslor och frågor.

  Miljöbild

  Barnspecifika utmaningar i samhällets hantering av människor på flykt »

  Regeringen tog tordagen 9/3 emot utredningen "Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige 2015". Barnombudsmannen har av den särskilda utredaren ombetts ta fram ett underlag om hur barnrättsperspektivet beaktades i flyktingmottagandet hösten 2015. Barnombudsmannens underlag är en integrerad del av utredningen.

   Två pojkar promemerar bort

   Filmer ska hjälpa ensamkommande som mår dåligt »

   Den senaste tiden har vi nåtts av starka signaler på att många ensamkommande barn mår dåligt och vi känner en stark oro för barnens psykiska hälsa. Därför har vi tagit fram två informationsfilmer som vänder sig direkt till barnen och personer i deras närhet.

    Växeln

    08-692 29 50

    Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
    tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

    Telefontider under julledigheten:
    Växeln är öppen kl 10.00-12.00
    23, 28, 29, 30 december
     och 4, 5, 7, 8 januari
    Övriga dagar är växeln och kontoret stängda.