Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Omslag för rapporten Inget rum för trygghet

Ny rapport om vräkning och hemlöshet »

Idag släpper Barnombudsmannen en ny rapport. I ”Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkning och hemlöshet” har vi följt upp situationen för barn som lever i hemlöshet, en del efter att först ha blivit vräkta från sin bostad.

  Från insidan

  BO träffar polisen om barn i arrest »

  Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har under måndagen haft överläggningar med företrädare för Polismyndigheten angående situationen för barn i arrest. Vid mötet framkom att Polismyndigheten vill samarbeta med Barnombudsmannen för att förbättra situationen och säkerställa ett barnrättsperspektiv.

   Mindmap

   Diskussion i Bryssel om barns rättigheter »

   Barnombudsmannen deltar den här veckan i EU-kommissionen forum för barns rättigheter, som i år har fokus på barn i migration. Forumet samlar 250 experter från EU-institutioner, medlemsländer, forskning FN- och frivilligorganisationer.

    Omslag årsrapport Från Insidan 2013

    För många barn i arrest »

    Frihetsberövade barn behandlas inte som barn utan som vuxna. Detta kan få långvariga och svåra konsekvenser för barnet. Under tiden från den 1 juli 2015 till den 30 juni 2016 har minst 2685 insättningar av barn skett i Polismyndighetens arrester.

     Pojke som tittar bort

     Stoppa allt våld mot barn och unga »

     Alla barn och unga har rätt till en vardag utan våld. Därför samlar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Barnombudsmannen och Länsstyrelsen i Jönköpings län tjänstemän och politiker från länets 13 kommuner i två dagar för utbildning, samverkan och en gemensam avsiktsförklaring för att förebygga våld mot barn och unga.

      Justiteombudsmannens logotyp och Barnombudsmannens logotyp

      JO har fel om barnkonventionen »

      JO ifrågasätter i sitt remissyttrande om barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter.

       Växeln

       08-692 29 50

       Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
       tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

       Telefontider under julledigheten:
       Växeln är öppen kl 10.00-12.00
       23, 28, 29, 30 december
        och 4, 5, 7, 8 januari
       Övriga dagar är växeln och kontoret stängda.