Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Från insidan

BO träffar polisen om barn i arrest »

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har under måndagen haft överläggningar med företrädare för Polismyndigheten angående situationen för barn i arrest. Vid mötet framkom att Polismyndigheten vill samarbeta med Barnombudsmannen för att förbättra situationen och säkerställa ett barnrättsperspektiv.

  Mindmap

  Diskussion i Bryssel om barns rättigheter »

  Barnombudsmannen deltar den här veckan i EU-kommissionen forum för barns rättigheter, som i år har fokus på barn i migration. Forumet samlar 250 experter från EU-institutioner, medlemsländer, forskning FN- och frivilligorganisationer.

   Omslag årsrapport Från Insidan 2013

   För många barn i arrest »

   Frihetsberövade barn behandlas inte som barn utan som vuxna. Detta kan få långvariga och svåra konsekvenser för barnet. Under tiden från den 1 juli 2015 till den 30 juni 2016 har minst 2685 insättningar av barn skett i Polismyndighetens arrester.

    Pojke som tittar bort

    Stoppa allt våld mot barn och unga »

    Alla barn och unga har rätt till en vardag utan våld. Därför samlar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Barnombudsmannen och Länsstyrelsen i Jönköpings län tjänstemän och politiker från länets 13 kommuner i två dagar för utbildning, samverkan och en gemensam avsiktsförklaring för att förebygga våld mot barn och unga.

     Justiteombudsmannens logotyp och Barnombudsmannens logotyp

     JO har fel om barnkonventionen »

     JO ifrågasätter i sitt remissyttrande om barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter.

      Växeln

      08-692 29 50

      Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
      tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00