Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyhetsbrev

Tove seglar vidare  »

Det är många minnen och tankar som väcks i takt med att åratal av papper, projekt, minnen och uppdrag gås igenom, sorteras, packas eller slängas. Tove Rinnan förbereder sig på nästa fas i livet. De...

  Dataspel i fokus på Safer Internet Day »

  Nio av tio svenska ungdomar spelar någon form av data- eller tv-spel. Vuxna står ibland handfallna inför barnens intresse för dataspel. Vilken sorts spel är egentligen lämpliga? Och hur mycket är d...

   Ord och makt enligt Khemiri »

   ”Varför i aset har du skrivit en bok på så helvetiskt dålig svenska?” är en av alla de frågor författaren Jonas Hassen Khemiri fått från ungdomar när han varit ute på skolor och talat. Frågan syft...

    Deltagarröster om konferensen »

    Vad lärde sig deltagarna på konferensen och vad tar de med sig hem? Barnombudsmannen pratade med några av dem i början och slutet av konferensen.

     Barnrättsperspektivet i praktiken »

     Några myndigheter som kommit en bit på väg i arbetet att genomföra barnkonventionen är Skolinspektionen, Konsumentverket och Kriminalvårdsstyrelsen. Så här berättade de på konferensen:

      Forskarperspektiv på barnkonventionen »

      Juristen Christina Johnsson är forskare vid Raoul Wallenberg-institutet i Lund. Hon talade om barnkonventionen ur perspektivet mänskliga rättigheter.

       Ett lyft för barnets mänskliga rättigheter »

       Ett sjuttiotal representanter för drygt trettio myndigheter samlades den 7 till 8 december på kursgården Sånga-Säby utanför Stockholm för att prata om hur barnkonventionen ska integreras i deras ar...

        Lena Bäcker, verksamhetschef Kronofogden Sverige »

        Vad har du för förväntningar på konferensen?– Jag är här för att jag brinner för de här frågorna och vill få en djupare insikt om hur vi kan arbeta med barnrättsperspektivet. Vad kan vi lära av and...

         Jolanta Feliga, Ekonomistyrningsverket »

         Vad har du för förväntningar på konferensen?– Oftast brukar jag konferera med ekonomer. Det är värdefullt att få träffa folk från en bredare målgrupp. Vad tänker du efter de två konferensdagarna?–...

          Växeln

          08-692 29 50

          Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
          Måndag till fredag 10 -12

          Kontorets öppettider är måndag till fredag 9 till 12