Arbetsmyra med stort engagemang och hjärta

För elva år sedan kom Cecilia Sjölander till Barnombudsmannen från Rädda barnen där hon hade arbetat med skolfrågor. Riksdagen hade beslutat om en nationell strategi som skulle genomföras i Sverige på alla nivåer i samhället och Barnombudsmannen fick uppdraget att driva på det arbetet.

Barnombudsmannens uppdrag kan sammanfattas i tre punkter: Att företräda barn och unga, att driva på andra myndigheter och systematiskt följa upp hur barnkonvention genomförs hos statliga myndigheter, kommuner och landsting. Cecilia leder arbetet på program- och utredningsenheten hos Barnombudsmannen. Här jobbar jurister, samhälls- och beteendevetare med bland annat utredningar, remissvar och dialoger.

Cecilia har lång erfarenhet av att jobba med barn, både i skolan, fritidshem och föreningsliv. På Barnombudsmannen träffar hon barn för att höra deras berättelse. Det är viktigt att lyssna på deras erfarenheter och åsikter när nya förslag och beslut ska tas.

- Jag gillar människor och tycker att det är fantastiskt roligt att jobba med barn och ungdomar. Det ger en kick att få prata med dem. Jag ser det som en enorm förmån att få jobba här på Barnombudsmannen.

Älskar förändringar
Cecilia företräder myndigheten i många sammanhang och sitter i olika nätverk, styrgrupper och referensgrupper som rör barnets rättigheter.

- Här finns ett oerhört engagemang och en stor kompetens för att åstadkomma förändringar. Det känns förstås väldigt bra när vi ser att vårt arbete ger resultat, att barn i större utsträckning får komma till tals och att beslut fattas utifrån barnets bästa. Man måste vara envis och tålmodig, säger Cecilia.

Ingen arbetsdag är den andra lik. Barnombudsmannen får många frågor från både barn och vuxna som rör alla möjliga områden där barn är inblandade. Man ger råd och stöd och informerar om vart man kan vända sig med sina funderingar och problem.

- Vi kan inte driva alla frågor på samma gång, utan har valt att fokusera på några områden i taget.  I år är temat våld i nära relationer, berättar Cecilia. Samtidigt är vi väldigt lyhörda för att fånga upp generella problem och frågor som rör barn och unga.

Den starkaste upplevelsen under åren fick Cecilia när en grupp ungdomar som var omhändertagna av samhället fick träffa ansvariga ministrar och politiker och inför dem fick föra fram sina tankar och åsikter.

- Det är väldigt starkt att höra barnen själva berätta om sina erfarenheter och ge förslag på förändringar. Då går det inte att blunda.

Det är inte bara på jobbet som Cecilia har många järn i elden. På fritiden tränar hon gärna springer, simmar och styrketränar. Allt efter vad hon har lust med. Hon är också väldigt intresserad av inredning och målar, tapetserar och bygger om.

Dold talang?

- Jag är hyfsad på att dansa och så är jag en passionerad naturälskare som kan en del om lavar och mossor.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 8, 2011