Barn i centrum för Kalle Elofsson

Kalle Elofsson är administrativ chef på Barnombudsmannen. Det betyder att han har koll på det mesta som händer och han ansvarar bland annat för myndighetens ekonomi, intern styrning och kontroll, personalfrågor, lokaler, arkiv, avtal, IT-drift med mera.

I jobbet kommer han ändå i kontakt med alla de frågor om barn som Barnombudsmannens verksamhet omfattar.

Han är ekonom och har sin bakgrund hos Rädda Barnen som han arbetat för både i Sverige och utomlands, bland annat i Libanon. Där träffade han många barn i svåra och utsatta situationer, till exempel i flyktingläger. Men det finns barn som är utsatta även i Sverige.

– Det är lätt att gradera utsatthet. Det är bekymmersamt att som barn vara utsatt för våld, ekonomisk utsatthet eller andra svårigheter oavsett var man som barn befinner sig, menar Kalle.

Det är ingen tillfällighet att han jobbar på Barnombudsmanen.
– Jag har ett starkt intresse för barnrättsfrågor. Barnombudsmannen är ett fruktansvärt roligt ställe att jobba på.

Just nu är barn den röda tråden i Kalles liv, både professionellt och privat. I familjen finns Alva, snart fyra år och Anton sju och en halv månad gammal.

Efter en intensiv arbetsperiod i början av året med bokslut och årsredovisning tog Kalle i april time out från Barnombudsmannen och påbörjade sin halva av föräldraledigheten.

– Då stänger jag av mejl och telefon, går in i papparytmen och koncentrerar mig på att vara nära och närvarande, säger Kalle.

– Att vara pappaledig med Alva var för mig den bästa perioden i livet så här långt. Att få vara pappaledig igen känns fantastiskt. Just nu är barnen i centrum. Och så fotboll förstås!

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 4 2012