Barn och unga ska prioriteras i kulturpolitiken

Regeringen har givit de statliga kulturinstitutionerna i uppdrag att formulera en särskild barnstrategi och integrera barnets perspektiv i sina verksamheter. Sedan två år tillbaka är barns och ungas rätt till kultur ett nationellt kulturpolitiskt mål, vilket betyder ökat fokus på barnens behov och inflytande.

Anslagen till scenkonst som riktar sig till barn och vuxna har ökat, de statliga museerna erbjuder gratis entré till alla upp till 19 år och Skapande skola, som inriktar sig på kultur i skolan, får 150 miljoner kronor årligen. Syftet är att barn och unga ska få uppleva kultur av hög kvalitet men också ges möjlighet att få uttrycka sig själva i eget skapande för att stärka den egna identiteten, sin förmåga till kritiskt tänkande och få perspektiv på tillvaron.

Skansen tar hjälp av barnen
En av institutionerna som tagit fram en strategi för barn- och ungdomsverksamheten är Skansen i Stockholm. Skansen är ett friluftsmuseum med inriktning på kultur och natur. Var tredje besökare är ett barn. Men det är vuxna som planerar utbudet och genomför aktiviteter. Nu har man beslutat att barnperspektivet ska finnas med i alla delar av verksamheten och att barn och unga ska ges möjlighet att påverka både utbud och verksamhet.

- Tankarna har funnits i många år. Än har vi inte utarbetade metoder och processer men vi har genomfört en fokusgrupp med barn för att med hjälp av dem komma åt värdeorden bakom strategin. Vi jobbade med ord som beskrev vad som var bra och vad som kunde bli bättre och landade i de tre ”Uppleva på riktigt”, ”Skapa tillsammans” och ”Njuta av stunden”, berättar Charlotte Ahnlund Berg, pedagogiska enheten på Skansen.

Charlotte var i Skottland för tio år sedan och där hade man infört parallella barnstyrelser på flera museer.

- Det är min dröm! Jag blev oerhört inspirerad och började redan då fundera på hur vi skulle kunna göra på Skansen. Det finns mycket att göra med barnperspektiv. Vuxna tror till exempel att barn bara vill titta på djur men vi vet att det kan vara nästan omöjligt att slita dem från våra kulturmiljöer.

Enligt barnkonventionen har alla barn har rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. Att barnen nu ges möjlighet att få ett större inflytande över de statliga kulturinstitutionerna är mycket positivt.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 8 2011