Barnen delaktiga i utvecklingen av barntjänst

Få barn och unga känner till socialtjänsten och vad de kan få hjälp med där. Därför har regeringen bestämt att socialtjänsten måste bli mer tillgänglig för barn.

– Vi vet inte vad det blir, det beror på vad barnen berättar för oss! Det säger Anna Ekström, nytillträdd projektledare på Barnombudsmannen. Hon har ett förflutet på bokförlag, inom marknadsföring och med att utveckla digitala tjänster som riktar sig till barn och unga.

Det är Socialstyrelsen som formellt äger uppdraget, med Barnombudsmannen som samarbetspartner.

– Vi tittar på nuläget och barnens behov. Utifrån detta ska vi ge rekommendationer på lösningar som barnen varit med och utvecklat, berättar Anna.

Tillsammans med ett team bestående av utredare, jurister och kommunikatörer träffar hon barn och unga för att höra deras tankar kring hur barn kommer i kontakt med socialtjänsten. Vilken information socialtjänsten ger idag och borde ge i framtiden.

Olika erfarenheter
Totalt rör det sig om trettiotalet barn och unga. Det är barn i allmänhet, men också barn med specifika erfarenheter. Exempelvis av att vara placerad, våldsutsatt, försummad, befinna sig i ekonomisk utsatthet, leva med funktionsnedsättningar eller riskera att hamna i kriminalitet.

– Vi träffar både barn som har erfarenhet av socialtjänsten och barn som inte har det, men som kanske kommer att ha kontakt med socialtjänsten i framtiden. Eller som har en kompis som behöver hjälp.

– Vi tittar också på de vanligaste anmälningarna till socialtjänsten och hur insatserna ser ut.

Parallellt möter Socialstyrelsen vuxna i egenskap av förmedlare och tolkare av information till barnen. Det handlar om skolpersonal, föräldrar, fältassistenter, socialsekreterare och polis.

Nästa år är ambitionen att få ökad kunskap om behoven hos de små barnen som inte kan ta till sig skriftlig information, barn som inte behärskar det svenska språket och barn som saknar tillgång till teknik med internetuppkoppling.

Förstudien ska vara klar innan jul. Sen sammanställs en rapport som läggs fram för regeringen i februari nästa år. När regeringen bestämt sig för en lösning är det dags att utveckla barntjänsten.

Även fortsättningsvis bjuds barnen in att vara med och tycka till för att hitta en lämplig form och hur materialet presenteras. Allt för att barnsäkra tjänsten.

Vad säger de barn ni har mött och lyssnat till om uppdraget?
– De är väldigt engagerade och tycker att det är kul att få vara med!