Barnombudsmannen i Almedalen 2012

Barnombudsmannen medverkar för tredje året i Almedalen, som en av sju arrangörer av Barnrättstorget.

Barnrättstorget är en ansats att skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning och kunskapsutbyte, bidra till att belysa barnrättsfrågor och samla viktiga aktörer inom barnrättsområdet.

Barnrättstorgets program genomförs på Almedalens Bed & Breakfast, Tage Cervins gata 3 i Visby.

Välkommen till Barnombudsmannens seminarier i Almedalen:

Hur kan barn och unga komma till tals i frågor som rör dem?
Varje dag fattar myndigheter beslut som har inverkan på barns liv utan att barnen har fått komma till tals om sin egen situation. Finns det metoder för att låta barn komma till tals? Kan man låta barn komma till tals och framföra sina åsikter till makthavare? Det har Barnombudsmannen gjort genom metoden Unga Presentatörer.

Medverkande: Ellinor Bollman, kommunikationschef och Hanna Larheden, utredare, båda från Barnombudsmannen.

Datum: 2 juli
Tid: kl. 14:00-14:45

Behöver Sverige en barntjänst?
Socialtjänsten behöver reformeras i grunden. Det är en av tre slutsatser som Barnombudsmannen drar efter möten med barn som upplevt våld och övergrepp. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn växer upp under trygga förhållanden. Trots det är den märkligt frånvarande. Inför istället en barntjänst. Här diskuteras Barnombudsmannens förslag i en panel med experter.

Medverkande: Mari Trommald direktør i norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR, Kattis Ahlström, generalsekreterare, Bris och Fredrik Malmberg, barnombudsman.

Datum: 4 juli
Tid: kl. 14:00-15:30

Oskyddad - hur kan samhället garantera barns rättigheter när de lever med skyddade personuppgifter?
Barn som lever med skyddade personuppgifter kan ha en vardag som är både krånglig och svår. De ska inte väcka uppmärksamhet men sticker ändå ut. Ofta på grund av okunskap och att samhället lägger krokben för barnen. Här diskuterar vi kring dessa frågor och hur samhället istället kan bli till ett stöd för barn som lever med skyddade personuppgifter.

Medverkande: Maria Larsson, barn- och äldreminister, Socialdepartementet, Fredrik Malmberg, barnombudsman, Christopher Carlson, jurist, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, kanslichef, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Åsa Landberg, leg psykolog och psykoterapeut, Rädda Barnen, Mikael Thörn, projektledare tillsynsavdelningen Socialstyrelsen.

Datum: 5 juli
Tid: kl. 14:00-15:30

När barn signalerar – om att växa upp i en otrygg miljö
Sandra från organisationen Maskrosbarn, en ung vuxen som växt upp i en familj med en förälder som mådde både fysiskt- och psykiskt dåligt, samtalar med barnombudsman Fredrik Malmberg. Hur kan vi på ett bättre sätt fånga upp signalerna från barn och unga som har det svårt och ta hand om dem som råkat illa ut?

Medverkande: Fredrik Malmberg, barnombudsman och Sandra Patel, projektledare för stödgruppsverksamheten, Maskrosbarn.

Datum: 6 juli
Tid: kl. 14:00-14:45

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 4 2012