Barnombudsmannen söker skolklasser för samarbete

Den 6 oktober lanseras Barnombudsmannens nya webbplats. Strax därefter startar vi en särskild del som riktar sig till barn och unga. Nu söker vi skolklasser på mellan-, högstadiet och gymnasiet som vill få bättre koll på barnkonventionen.

En gång i månaden kommer barn och unga att kunna chatta direkt med barnombudsman Fredrik Malmberg. Vi kommer att uppmärksamma frågor som är viktiga för barn och unga med filmer som publiceras på vår webbplats och YouTube. Barn och unga bjuds även in att illustrera rättigheterna i barnkonventionen i bild.

– Vi vill skapa mer dialog med barn och unga. Barnombudsmannens uppgift är ju att företräda barns och ungas intressen och rättigheter, säger Jorge Rivera som är webbansvarig.

Precis som på den gamla webbplatsen kommer det att finnas fakta om barns livsvillkor i Sverige och vad barnkonventionen säger. Vi ger också tips på områden att fördjupa sig i för den som gör ett arbete i skolan.

– Vi får mycket frågor från elever. Därför har vi försökt tillmötesgå skolornas behov av lättillgänglig information, säger Jorge Rivera.

Webbplatsen kommer att fortsätta utvecklas under hösten och kompletteras i början av 2012 med en statistikskola. Genom den ska barn och unga själva kunna undersöka hur bra deras hemkommun är på att uppfylla rättigheterna i barnkonventionen jämfört med andra platser i landet.

Är du lärare och intresserad av att delta vårt pilotprojekt? Kontakta Catherine Johnsson på telefon 08-692 29 64 eller catherine.johnsson@barnombudsmannen.se så berättar vi mer.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 5 2011