Pejlingar samlas i kunskapsbank

Ett år har gått sedan Pejling och dialog kickade igång på Kulturhuset i Stockholm. Vad har hänt sedan dess?

– Vi ligger i fas med planen och är mer än halvvägs i pejlingarna, säger Åsa Lindelöw, projektledare. Vi har träffat många barn och haft många bra möten med makten.

Det har också kommit en hel del respons på arbetet. Västerås stad som pejlats på ekonomisk utsatthet har exempelvis formulerat en handlingsplan för politiker, socialtjänst och ett kommunalt bostadsbolag utifrån barnens råd.

På Pejlingsajten går det att följa Barnombudsmannens arbete. Självskattningstestet om barns rättigheter har fått fler frågor som lämpar sig väl för möten där man vill diskutera barnrättsperspektiv. Testet går bra att göra i mobilen. Här finns också ett antal filmer som barnen har gjort utifrån sina erfarenheter på olika områden.

Den film som lanserades samtidigt som Pejling och dialog, som belyser hur barns rättigheter brister på olika områden, har hittills tittats på närmare 53 000 gånger på YouTube. Filmen rullar även på anslagstavlan på SVT och kommer att nå över en miljon människor.

Diskussionsforum för professionella
Åsa slår ett slag för det diskussionsforum på nätet som Barnombudsmannen tagit fram:

– Det är en arena för alla som på något sätt jobbar med barn. Här kan du gå in och dela med dig av tips, ge inspiration till andra och ställa frågor. Du kan lyfta vad du vill – från detaljerade sakfrågor till mer övergripande barnrättsfrågor.

Inför att uppdraget formellt avslutas under 2014 genomförs en mätning för att se om det ansvar och de principer som ligger i den nationella strategin har blivit bättre förankrade i kommuner, landsting/regioner och myndigheter.

Men Åsas förhoppning är att Pejling och dialog ska leva kvar i form av en bank med kunskap om olika områden där besökare kan få råd och ta del av goda exempel.

– Jag hoppas att vi kan göra allt material tillgängligt på nätet och sätta ihop stöd- och inspirationspaket så att fler kan använda vår metod Unga Direkt för att lyssna till barn och låta dem möta makthavare, säger Åsa.


Här kan du ta del av barnens råd och vad makten har svarat
Läs mer om den nationella strategin för att stärka barns rättigheter.