Barnrättsperspektiv i statliga myndigheter

I december ifjol fattade riksdagen beslut om en ny strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. De statliga myndigheterna har en viktig roll när strategin ska förverkligas. För att bistå myndigheterna har Barnombudsmannen och Socialdepartementet gemensamt inbjudit till konferensen Ett lyft för barnets mänskliga rättigheter

Tanken är att myndigheterna ska inspireras av goda exempel men också att myndigheternas ledning ska få ökad kunskap om de krav som barnkonventionen och riksdagens strategi ställer.
Uppföljning, dialog och samverkan är viktigt när Barnombudsmannen påverkar statliga myndigheter att förverkliga barnkonventionen.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 8 2011