Carina Sarri, rektor, Sameskolstyrelsen

Vad har du för förväntningar på konferensen?
– När jag såg deltagarlistan blev jag förvånad över att så många olika myndigheter berörs av barnrättsperspektivet.

Vad tänker du efter de två konferensdagarna?
– Jag är mycket nöjd med att jag fick åka hit, det var en vinstlott.

– Jag har lärt mig mycket och reflekterar över hur vi arbetar med de här frågorna. Gör vi det som åligger oss? Är våra myndighetschefer och de som ska fördela resurserna tillräckligt kunniga om barnrättsperspektivet? Hur ska vi integrera det? Ska barnens synpunkter tas med vid tjänstetillsättningar till exempel?

Vad har varit intressantast?
– Jag tycker att Elisabet Näsmans föreläsning om hur man pratar med barn var väldigt givande.

Vad tar du med dig härifrån?
– När jag kommer hem ska jag ta reda på vad det står om de här frågorna i vårt regleringsbrev. Jag ska återkoppla till cheferna på vår myndighet och föreslå att vi gör en kartläggning av vad barnrättsperspektivet betyder för vår konkreta verksamhet. En viktig fråga är ju också hur vi ska få med oss personalen på skolorna i det arbetet.

Vad ser du för svårigheter med att integrera barnperspektivet?
– Svårigheten kan vara att just medvetenheten om barnkonventionens innehåll och hur personalen kan göra den till en del av det dagliga arbetet.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 9, 2011