Dataspel i fokus på Safer Internet Day

Nio av tio svenska ungdomar spelar någon form av data- eller tv-spel. Vuxna står ibland handfallna inför barnens intresse för dataspel. Vilken sorts spel är egentligen lämpliga? Och hur mycket är det acceptabelt att spela?

Dessa frågor diskuterades på årets upplaga av Safer Internet Day den 7 februari som hade titeln ”Connecting Generations”.

Jorge Rivera, webbansvarig på Barnombudsmannen, var på plats.

– Jag förvånades över att det är så många barn – i princip alla – som spelar dataspel. Det finns inget annat område som intresserar barn så mycket men där vuxna är så frånvarande, säger han.

Det händer att föräldrar hör av sig till Barnombudsmannen med frågor om mobbning på internet och hur man kan skydda sitt barn på exempelvis facebook.

Safer Internet Day genomförs årligen för att uppmärksamma en säkrare användning av internet bland barn och unga. Bakom arrangemanget står myndigheten Statens Medieråd, vars uppdrag är att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Rapport skapade debatt
I december 2011 presenterade Statens Medieråd en rapport om kopplingen mellan våldsamma datorspel och aggressivt beteende som skapade debatt i medierna. Den konstaterade att ingen forskning hittills har kunnat belägga att du blir våldsam av att spela våldsamma datorspel.

Däremot bör vi tänka på vilka värderingar, normer och ideologier vi vill vidarebefordra till våra barn. Vuxna behöver också få en förståelse för barns och ungas dataspelande för att kunna ta ansvar och sätta gränser.

Under dagen korades också vinnaren av Surfa Lugnt-priset. Fritidsgården Kulan på Lidingö kammade hem första platsen för sina nätvandrande fritidsledare – ett positivt initiativ värt att spridas.

Surfa Lugnt är ett nätverk av myndigheter, företag och ideella organisationer som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 1 2012