Deltagarröster om konferensen

Vad lärde sig deltagarna på konferensen och vad tar de med sig hem? Barnombudsmannen pratade med några av dem i början och slutet av konferensen.

Kerstin Dejemyr, poliskommissarie, Rikspolisstyrelsen

 

Vad har du för förväntningar på konferensen?

 – Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi är med här. Jag är övertygad om att det går att arbeta utifrån barnrättsperspektivet i hela vår organisation, men hittills har vi inte gjort det.

 

Vad tänker du efter de två konferensdagarna?

 

– När jag kommer tillbaka till mitt arbete vill jag inventera hur vi inom polisen egentligen förhåller oss till barnkonventionen. Vilken är miniminivån vi ska uppfylla? Vem bestämmer den och hur vi ska arbeta med det här? Det finns många frågor att ta ställning till. Jag anser att vi ska göra en barnkonsekvensanalys vid varje beslut som rör barn.

 

Vad har varit intressantast?

– Christina Johnssons föreläsning var den som fastnade mest hos mig. Hennes tal om att bryta ner barnkonventionen i hundra punkter kändes mycket konkret. Inom polisen kan det handla om allt från trafikkontroller till kroppsundersökningar och förhörsmetoder där man måste utgå från barnrättsperspektivet.

Vad tycker du om arbetsformerna?

– Att föreläsarna stannade kvar och deltog i konferensen var positivt. Diskussionerna med representanter för andra myndigheter har också varit bra. Men de övningar vi gjorde kunde ha följts upp bättre.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 9, 2011