Familjehemsplacerade barn är med och utformar ny undersökning

Omkring 17 000 barn i Sverige bor årligen i familjehem. Men trots att det rör sig om många barn har det inte funnits någon given metod för att låta dem komma till tals om sin situation som placerade.

Barnombudsmannen arbetar just nu med en förstudie inom ramen för ett regeringsuppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem. Undersökningsmodellen ska kunna användas kontinuerligt i framtiden för att ta reda på och följa upp hur barn och unga upplever sin vistelse i familjehem.

I ett inledande skede ska barn och unga själva bidra med kunskap om vilka frågor och områden som är viktiga.

– Barnombudsmannen har stor erfarenhet av dialog med barn och unga och ansvarar därför för den delen, berättar Emilia Goland som leder projektet på Barnombudsmannen

Hon har tillsammans med fyra kollegor ägnat hösten åt att ta kontakt med familjehem runt om i landet genom organisationer och kommuner för att hitta barn som vill bidra med tankar om vad som är viktigt när man är familjehemsplacerad och vilka frågor som borde ingå i en sådan undersökning.

– Vi träffar både barn som bor i familjehem nu och barn som har bott i familjehem tidigare med erfarenhet av avbrutna placeringar. Det är viktigt att få in bägge perspektiven, säger Emilia.

Barnombudsmannen använder sig av Unga Direkt, en metod som utvecklats för att lyssna till barns och ungas tankar, åsikter och erfarenheter och låta dem förmedla sina råd till makthavare. En rad kommunikationsverktyg används för att barnen ska kunna förmedla vad de tänker och tycker.

– Vi jobbar kreativt med exempelvis collage för att ringa in vad som är viktigt när man bor i familjehem. Vi jobbar också med bilder som barnen kan välja och berätta utifrån.

Frågorna viktigast
I förstudien ligger fokus på vilka frågor barnen tycker är viktiga att ställa för att ta reda på hur man har det i ett familjehem.

– Vi vill också veta hur man ska ställa frågorna så att det blir bra för barnen, när och var man ska göra det och vem som ska ställa frågorna. Det ska bli jättespännande att analysera barnens tankar och åsikter om det, säger Emilia.

Det är viktigt att barnen ses som experter på sin egen situation och är en del i processen med att arbeta fram undersökningen.

– Det är vår roll att hela tiden påminna om och lyfta fram barnens röster, säger Emilia.